Debatt:

Fordi penger ikke skal tjenes på syke og svake

Gunnar Wilhelmsen (Ap) svarer Frps Kristoffer Kanestrøm om avviklingen av fritt brukervalg.

Ordførerkandidat: Gunnar Wilhelmsen (Ap). Foto: Ronald Johansen 

meninger

Tidligere helsebyråd og Frp-politiker Kristoffer Kanestrøm spekulerer i hvorfor Arbeiderpartiet ikke ønsker privatisering av velferden.


Debatt:

«Det er ikke til å forstå at næringslivsmannen Gunnar Wilhelmsen går til valg på dette»

Det eneste man oppnår er å tilfredsstille en blodrød ideologi på bekostning av brukernes egne valg, skriver Kristoffer Kanestrøm (Frp) om avviklingen av fritt brukervalg.


Det er veldig enkelt for meg å svare på: «Såkalt» fritt brukervalg avvikles fordi Arbeiderpartiet, som de andre partiene på venstresida, vil at hver enkelt krone vi bruker på velferd i Norge skal gå til den offentlige helsetjenesten som ivaretar oss alle. Punktum.


Avvikler fritt brukervalg – kommunen planlegger rundt 20 nye årsverk for å ta imot brukerne

107 brukere overføres søndag fra Privat omsorg nord til kommunal hjemmetjenester.


Den private omsorgen har ikke vært et tilbud til Tromsø kommunes store distrikt, der har ikke innbyggerne fått dette «valget». Nattevaktene er det kommunens ansatte som tar.

Våre felles penger skal ikke gå ut av landsdelen til eiere på Vestlandet eller i London. Våre felles penger skal ikke gå til administrasjon av anbud på helse. Våre felles penger skal brukes på vår felles velferd.


Leder:

Riktig å avvikle fritt brukervalg før valget

Søndag ble kommunens ordning med fritt brukervalg i hjemmetjenesten avsluttet. Avtalen mellom kommunen og Privat Omsorg Nord ble inngått under det borgerlige byrådet, og løp fram til 1. september 2019, og ble ikke fornyet.


For næringslivet ønsker å tjene penger. En stor del av formålet med et velfungerende næringsliv for storsamfunnet: Det gir verdiskapning i form av arbeidsplasser, skatteinntekter og investeringer for vekst.

Men dette er noe annet enn å tjene penger på vår felles velferd.

Fordi våre eldre er ikke produkter.


Må leie vikarer for å klare kommunens hjemmehjelp-overtakelse

Søndag går kontrakten med Privat Omsorg Nord ut, og det vil ikke lenger være mulighet til å velge hvem som skal gi hjemmehjelp. Det ser ikke ut til at overgangen vil gå knirkefritt.


Som næringslivsleder mener jeg vi skal skape arbeidsplasser herfra til evigheten! Og i politikken vil jeg bruke all min erfaring fra næringslivet til å skape flere private arbeidsplasser.

Men vi skal ikke profittere på at andre er syke og svake, og i den private omsorgen er det to ting en bedrift kan tjene penger på: 1) dårligere arbeidsvilkår for de ansatte og 2) dårligere pensjon for de ansatte.


Debatt

Trenger Tromsø kommune fritt brukervalg?

Vi i Tromsø Arbeiderparti vil at pengene skal gå til pasientene og ikke til dyre administrative oppgaver.


Og ja, her er et tydelig skille mellom høyre- og venstresida: Vi vil at det offentlige skal ivareta våre syke, de som trenger ekstra omsorg og de pleietrengende. Og de som jobber i denne sektoren, skal ha god lønn og pensjon.

Når den offentlige velferden stykkes opp og privatiseres skjer dette: Et privat selskap starter en tjeneste, tilbyr den til det offentlige og driver i noen år, før selskapet selges videre til høystbydende.Det er kapitalisme i praksis – på våre felles penger. Jeg aksepterer det ikke. Våre eldre er ikke et produkt man skal tjene penger på.

Våre eldre skal vi ta vare på. I fellesskap. Det er en av de viktigste oppgavene det offentlige helsevesenet har. Jeg har tiltro til at man kan finne gode løsninger i kommunen.


Valgkronikk

Når er man gammel nok til å bestemme selv?

Det er viktig å huske på at den kommunale løsningen, uansett hvor god den er, ikke nødvendigvis passer alle brukerne.


Men da må de ansatte og enhetslederne få tillit og trygghet til å drive innovasjon og tenke nytt. Sånn skaper vi det beste samfunnet for morgendagen.