Debatt:

Kvaal har en helt annen tilnærming til økonomistyring enn Wilhelmsen

9. september får vi vite hva velgerne mener om valgløftene til de partier som stiller liste ved valget her i Tromsø. Vi i Høyre har vært tydelig på hva vi vil gjøre når vi kommer i posisjon.

INNLEGGSFORFATTER Bodil Ridderseth Larsen (Høyre) 

meninger

Jeg har stått på valgstand i Storgata flere dager og snakket med velgere som ikke har bestemt seg, og selvsagt også med mange trofaste høyrevelgere. Mange spør om det fortsatt skal være formannskapsmodellen som skal gjelde som styringsform etter valget.

Vi har jo tidligere vært gjennom parlamentarismen og i inneværende periode, formannskapsmodellen. Etter min mening har Ingen av disse styringsmodellene fungert optimalt. For begge finnes det åpenbart et potensial for betydelige forbedringer.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat har i denne valgkampen omtalt sine partikollegaer for dårlig styringsevne i perioden hvor formannskapsmodellen har vært praktisert. Gunnar Wilhelmsen sier: «når æ blir ordfører skal æ ordne opp i alle problemer».

Han legger ikke fram noe forslag kommer til løsninger eller inkluderer sine medarbeidere.

Ordførerkandidaten for Tromsø Høyre, Hans Petter Kvaal, har en helt annen tilnærming til ledelse og økonomistyring enn Gunnar Wilhelmsen. Kvaals bakgrunn fra sitt yrkesaktive liv har gitt ham god ballast til å bekle tillitsvervet som ordfører i Tromsø.

Han kan ledelse, har økonomiforståelse, erfaring med økonomistyring og besitter nødvendig kunnskap om næringsliv som er viktig for utvikling av de forskjellige næringene.

Gjennom yrkeslivet har Kvaal tilegnet seg verdifull kompetanse som vil komme godt med i arbeidet med å utvikle god ungdomspolitikk i kommunen.

Hans Petter Kvaal ser verdien for Tromsø ved å tenke og handle helhetlig når enkelttiltak skal utformes og iverksettes. For ham er det viktig at alle er med på å dra lasset – for Tromsø.