Debatt:

«Derfor trenger vi vettuge, engasjerte medlemmer av alle kirkens råd»

Ved årets valg på BDR/KM i Nord-Hålogaland bispedømme, stilles det 3 lister med til sammen 38 kandidater. Alle sammen utmerkede kandidater.
meninger

Alle kandidatene på Bønnelista kunne stått på Nominasjonskomiteens liste. Det samme kan sies om kandidatene på Åpen Folkekirkes liste. Kanskje ville ikke alle Nominasjonskomiteens kandidater vært like velkomne på de andre to listene.

Nominasjonskomiteen er opptatt av å samle. Derfor er lista satt opp slik at den rommer alle prosti, alle aldersgrupper og alle forskjellige synspunkter på hvordan kirka skal være. Det er opp til velgerne å finne fram til de tre én ønsker å gi ekstra stemme ved å sette kryss for dem. Enklere og åpnere kan en ikke får det.

Hvorfor anbefaler jeg nominasjonskomiteens liste? Vi har 2 viktige nivå (enheter) i Den norske kirke: Menigheten/Menighetsrådet og Kirkemøtet. Menigheten er den grunnleggende enheten. Kirkemøtet kan lage lover og regler, men det som ikke skjer i menigheten, skjer ikke i kirken.

Derfor er det så viktig å holde på forbindelsen mellom MR og KM. MRs rett til å stemme på delegater til KM er tatt bort. Nominasjonskomiteens liste er nå eneste link mellom MR og KM. Nominasjonskomiteens medlemmer er oppnevnt av MR og nominerer kandidater som er foreslått av Menighetsrådene.

Det er viktig at vi får gode ordninger for kirka vår. Vi står foran store utfordringer når vi nå skal legge til rette for en ny organisering av det som har vært en offentlig statlig/kommunal kirke.

Derfor trenger vi vettuge, engasjerte medlemmer av alle kirkens råd.

Godt valg!