Debatt:

Er Gunnars løsning et nytt rådhus?

I et halvt år nå har Arbeiderpartiets ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen vært ute og levert lovnader om det meste i Tromsø.

Markus Akselbo, leder Tromsø Høyre 

meninger

Alt skal bli billigere, bedre og mer skal bli gratis om bare Gunnar får bli ordfører. Gunnar har til og med vært ute med det sedvanlige løftet fra Ap om å ikke øke eiendomsskatten etter valget. Det samme løftet Kristin Røymo ga for fire år siden, før hun doblet skatten for alle i Tromsø i sitt første budsjettforslag. Et løfte også Ap-ordfører Arild Hausberg ga før sin valgseier i 2009 med påfølgende løftebrudd og økt eiendomsskatt.

Ved hver lovnad har journalistene ønsket et svar på hvor han skulle finne pengene? Svaret hans har hele tiden vært: «Det kommer, det kommer, i august»

I forrige uke fikk vi svaret. Gunnar skal gjøre akkurat det samme som Røymo allerede gjør, bare bedre, ifølge ham selv. Med ett unntak. Gunnar mener kommunen bør eie flere bygg og kontorlokaler. Det er forståelig at en eiendomsinvestor tenker at det er leieprisene som er roten til økonomikrisen i Tromsø, men svaret til Tromsø Arbeiderparti på det galopperende merforbruket i kommunen kan da seriøst ikke være å dra opp igjen ideen deres om enda et nytt rådhus?


Her er Gunnar Wilhelmsens kriseplan for å snu kommuneøkonomien

Det var få – om noen – nye grep å finne i Gunnar Wilhelmsens handlingsplan for å bedre kommunens økonomiske krise.


For det er det dette i klartekst betyr. Mye av kommunens eksterne leiekostnader er knyttet opp til leie av flere sentrumslokaler for deler av administrasjonen som i dag ikke har plass på rådhuset. Arbeiderpartiets gruppeleder og Gunnar Wilhelmsens høyre hånd, Jarle Heitmann, fikk i fjor presset igjennom ønsket om å utrede et nytt bygg til administrasjonen i kommunen, det såkalte «Rådhus 2». Dette er nå Gunnars store, nye løsning som skal finansiere alle lovnadene han har gitt i valgkampen. Om kommunen kan spare noen kroner på å bygge flere kontorlokaler er i det hele tatt høyst usikkert, hvis man tar inn over seg Tromsø kommunes erfaring med overskridelser i byggeprosesser.

Men det virkelige problemet er jo at det faktisk bare er 16 år siden Tromsø fikk et nytt rådhus. Skal vi gjøre noe med kostnadene i kommunen må vi jo gjøre noe med den eksplosive veksten i administrasjon og kommunal kontorbruk som allerede har sprengt kapasiteten i kommunens nåværende bygg. Kommunens viktigste oppgave er å levere tjenester innen utdanning, oppvekst og helse og omsorg, ikke å legge til rette for mer vekst for byråkratiet!

I Høyre vil vi begrense kommunens eiendomsinvesteringer til nye skolebygg som Tromsdalen skole, Kvaløysletta ungdomsskole, nye Kroken bo- og velferdssenter samt viktige idrettshaller i årene fremover. Kommunen har flere magre år foran seg om vi skal klare å løse den økonomikrisa vi står i og da må det viktigste prioriteres først.

Vi må erkjenne at det ikke finnes noen quickfix på kommunens økonomiproblemer, men vi i Høyre mener det må tas langt sterkere grep for å komme på rett kjøl:

• Kutte i administrasjon, innkjøp, konsulentbruk, vikarbruk og overtid.

• Få bedre samhandling og koordinering slik at vi bruker de ressursene vi allerede har i kommunen bedre.

• Ha tettere oppfølging med hver enkelt enhet slik at de ikke går utover sitt tildelte budsjett.

• Stramme inn på vurderingene om alle ansatte som slutter i kommunen skal erstattes. Husk at over 80 prosent av driftsutgiftene til kommunen er lønn.

• Foreta en gjennomgang av kommunens tjeneste- og driftsportefølje for å kartlegge enheter som kan driftes mer effektivt.

• Ha en klarere sammenheng mellom tildeling av tjenester og budsjettansvar.

• Gjennomføre nye digitaliseringsprosjekter og stille krav til opplæring og bruk av nye digitale verktøyer.

Det viktigste vi som politikere i Tromsø kommune uansett kan gjøre for å håndtere de økende behovene i Tromsø fremover, er å sikre større vekst i det private næringslivet og skape flere arbeidsplasser i årene fremover.

Det er økt skatteinngang gjennom vekst i næringslivet som alltid har betalt for de økende velferdsbehovene i Tromsø, og som må gjøre det i årene fremover. Da trenger næringslivet stabilitet og forutsigbarhet og politikere som vil spille på lag med private fremfor å strupe dem. Løsningen for Høyre vil alltid være å skape mer, ikke skatte mer.