Debatt:

Tid for gjennomgang av Tromsø Havns eiendommer

Venstre mener at flere næringsaktører bør slippe til som eiere på noen av eiendommene som i dag tilhører Tromsø Havn

ber om gjennomgang: Venstres Morten Skandfer ber om gjennomgang av eiendommene til Tromsø Havn. Foto: Ronald Johansen 

meninger

Tromsø Havn (TH) er et kommunalt foretak, eid av Tromsø kommune, med Tromsø kommunestyre som øverste organ. Foretaket har betydelige sjø- og havnerelaterte oppgaver i kommunen, og har nylig gitt byen tre havneavsnitt.

Det styrker Tromsø som kystby foran en tid med økt satsing på verdiskapning fra havet og der vi vil flytte mer gods fra vei til sjø.


Havnestyret: – Rødts forslag vil koste 120 mill. kr

Havnestyremedlem Tor Arne Morskogen reagerer mot Rødts forslag om å begrense antall cruiseanløp til Tromsø.


Foretakets virksomhet reguleres av Havneloven. Det betyr at havnekapitalen skal nyttes til havnevirksomhet, herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av offentlig myndighet. Til havnekapitalen hører inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift, samt inntekter og avkastning for øvrig fra andre verdier.

Havnekapitalen har hittil vært beskyttet. Men havneloven blir nå endret, så det blir mulig for eier å ta ut verdier såframt det er tilstrekkelige midler til havnas drift og vedlikehold. Det åpner nye muligheter for havna, kommunen og næringslivet.


Roald Madsen AS saksøker Tromsø havn for ti millioner kroner: – Det er rett og slett juks

Entreprenørselskapet mener de vant anbudskonkurransen om utfylling av Bring-tomta. Kort tid etter avlyste Tromsø havn det hele, men offentliggjorde Madsens tall. Så fikk noen andre jobben i Breivika.


Som eier av TH står Tromsø kommune også bak havnas gjeld. Den hardt pressede kommuneøkonomien trenger imidlertid økt vekst i næringslivet, det gir bedre skatteinngang til velferdsgodene. Det sentrale spørsmålet er: Hvordan kan havna spille en større rolle for å styrke næringslivet og kommunen i årene fremover?

Det er på tide å se nøyere på de av Tromsø Havns eiendommer som er ikke er direkte knyttet til THs virkeområde eller kompetanse. Når en bedrift leier gir det andre begrensninger enn om de hadde eid. Det kan bremse utvikling og investeringer i disse virksomhetene.


Kystverket mener Tromsø havn har krevd inn 8 millioner kroner for mye – Tromsø havn ber departementet oppheve krav

Tromsø havn har sendt en klage til Samferdselsdepartementet, der de ber dem oppheve pålegget fra Kystverket.


Vi må spørre oss om bedrifter som leier på THs eiendommer har en optimal modell for å skape nye arbeidsplasser og verdier for kommunen? TH må ha fokus på å sikre gode havnetjenester og sikre avkastning og byutvikling fra de store investeringene som er gjort. Det vil lette balansen og redusere gjeld.

Dette er i eierens, kommunens, interesse. Tromsø Venstre deler Næringsforeningas ambisjon om å skape 2000 nye arbeidsplasser innen 2022. Da må vi sikre en bedre dynamikk for vekst og utvikling gjennom mange grep og nytenkning. Vi registrerer at noen av eiendommene, som Amundsengården og AEO-bygget er lagt ut til salg.


Ett år med havneterminalen: 11 problemer som måtte løses

Havneterminalen skulle bli byens etterlengtede juvel på Prostneset, men ble isteden en utflirt og utkjeftet konfliktsone. Ett år etter åpningen er mye endret.


Vi mener flere næringsaktører bør slippe til som eiere på noen av eiendommene som i dag tilhører Tromsø Havn. Derfor vil Tromsø Venstre foreslå at kommunestyret ber Tromsø Havn om å gjøre en gjennomgang av eiendommene med tanke på hva som ikke er direkte havnerelatert og følgelig bør vurderes lagt ut til salg.Vi mener salg av slike eiendommer ville vitalisert næringslivet, økt aktiviteten og styrket havna ved å styrke havnekapitalen i en tid med mange oppgaver for havna.

Slik kan vi få en bedre økonomi i havn!