Debatt:

Ett av mine første initiativ etter valget, blir å skape et slagferdig Tromsø-lag – Tromsø United

Tromsøs fremtid bestemmes ikke bare i Tromsø. Store beslutninger som berører våre liv og muligheter tas på nasjonalt nivå. Jeg skal gjøre alt som står i min makt for at Tromsøs interesser ivaretas når storting, regjering og nasjonale bedrifter gjør sine valg.

Gunnar Wilhelmsen, Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Tromsø.   Foto: Håkon Steinmo

meninger

Jeg er ingen erfaren politiker. Jeg har mye å lære og jeg er avhengig av at hele Tromsø-samfunnet i årene fremover løfter sammen. Likevel har jeg gjennom et langt liv vært opptatt av at Tromsø må ha gode linjer til hovedstaden.

Slik har jeg innenfor idretten, innenfor kulturen og innenfor næringslivet jobbet fram Tromsøs interesser. Akkurat det samme vil jeg gjøre som politiker. Det var viktig for meg å få fram min vilje til å kjempe for Nord-Norge-banen. Men enda viktigere var det å få med Jonas Gahr Støre på laget. Jeg tok direkte kontakt med han og en rekke sentrale aktører i Ap. Til slutt kom Jonas til Tromsø og uttalte at Ap vil kjempe for jernbane i nord.

Slik vil jeg fortsette å jobbe utrettelig for Tromsøs interesser. Jeg vil ha flere nasjonale bedrifter til å etablere seg i byen vår. Jeg vil at universitetssykehuset i Tromsø skal være å samme høye nivå som Bergen, Trondheim og Oslo for å gi landsdelen de beste spesialiserte sykehustjenester. Jeg vil at Universitetet i Tromsø skal forsterke sine studietilbud for å levere landsdelen det vi trenger av leger, samfunnsvitere, økonomer, lærere og annen arbeidskraft.


Valgkronikk:

«Målet må være at vår kommune er attraktiv nok til at også «søringene» har lyst til å bli igjen etter endt utdanning»

Vi skal bli flere Tromsøværinger. Hvordan kan vi gjøre byen så bra som mulig for alle, spør Gunnar Wilhelmsen, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet.


Hva er oppskriften på å vinne i Oslo? Den er faktisk enkel – og samtidig uhyre krevende: Du må jobbe strukturert opp mot makta i sør, nesten hver eneste dag. Som ordfører skal jeg gå i spissen for å øke Tromsøs posisjon i Norge. Jeg vil utfordre både næringsliv og politikk på å gjøre det samme.

Ett av mine første initiativ etter valget blir å skape et slagferdig Tromsø-lag – Tromsø United – som skal løfte oss fram på nasjonale og internasjonale arena. Jeg vil be politikere fra alle partier med på laget, representanter fra næringsliv, organisasjoner, fagorganiserte og enkeltstemmer med nasjonal gjennomslagskraft. Vi skal lære av våre venner i Bodø om hvordan en hel by i lag kan jobbe fram det som er i byens interesser.

I de siste seks årene har de blå styrt Norge. Dessverre har Tromsøs blå politikere lite å vise til når det gjelder gjennomslag overfor sine. Frp i Tromsø vil ikke ha bompenger – mens Frp i Norge setter den ene rekorden etter den andre i å øke bompengeavgiftene. Høyre i Tromsø snakker pent om jernbane – mens Høye nasjonalt vil sende godset med førerløse trailere. Og det tok ufattelige seks år og nesten en regjeringskrise før de klarte å bestemme seg for at Tromsø, Norges største by i nord, trenger en bedre innfartsvei.

I tillegg er det høyst usikkert hvilken politikk en blå koalisjon vil være i stand til å føre. Ett av partiene – bompengepartiet – har ikke engang sagt hva de mener utover at de er mot bompenger. Slike eksperimenter kan ikke Norges største by i nord legge ut på.


Kommentaren:

«Et Arbeiderparti’ og Høyre totalt på felgen, åpner for kombinasjoner vi aldri tidligere hadde tenkt over i tromsøpolitikken»

Hvem blir ordfører i Tromsø etter høstens valg? Svaret er ikke nødvendigvis så enkelt som man kanskje skulle tro, skriver Stig Jakobsen.


Det nytter ikke å sitte på møterommene i Rådhuset og rope på staten. Du må være til stede der beslutningene tas. Og når makta besøker Tromsø er det ikke nok med hyggelige kaffekopper og bilder i avisa. Du må lede makta inn på rette tanker. Eller på rett spor. Sporet av Nord-Norge-banen og Tromsø.