Valgkronikk:

På lag med Tromsø og fremtiden

Les om Morten Skandfer og Tromsø Venstres visjon for byen.

VENSTRES MANN: Morten Skandfer er Venstres førstekandidat. 

meninger

Hver dag opp mot valget publiserer iTromsø en valgkronikk, der vi har invitert partiers førstekandidater til å skrive en kronikk for avisens lesere.

Alder: 53

Sivilstatus: Singel

Yrke/utdanning: lege

Bosted: Langnes

Transportmiddel til jobb: Bil, buss, sykkel

---

Tromsø er en fantastisk by med engasjerte og dyktige innbyggere, som lever forskjellige liv i et mangfold som gjør byen levende, energisk og attraktiv.

Vi må rigge kommunen for fremtiden. En god økonomi og gode kommunale tjenester er fundamentet, da må det bedre politisk styring til. Utgiftene må begrenses og inntektene økes. Venstre har mål om 2.000 nye private arbeidsplasser på fire år. Det må bli enklere å starte bedrift, skape arbeidsplasser og verdier.

De frivillige, idretten og andre organisasjoner gjør en stor jobb på mange felt. Kommunen må bli en bedre partner, med enklere saksbehandling. Venstre vil etablere et gründerfond og doble frivilligmilliarden for å stimulere til etableringer og aktivitet. Venstre vil gi folk frihet til å være den man vil.

En god skole som ser den enkelte svært viktig. Vi skal ha gode skoler og barnehager i en blanding av kommunale, private og ideelle.

Kommunens økonomiske problemer er vel kjent. Venstre mener det er uholdbart at dagens politiske ledelse ikke har tatt tak i dette tidligere. Vi vet mye om mange tiltak som må til, nå må ting skje! Det er ikke snakk om at pleiepersonellet skal løpe fortere. Derimot trengs flere heltidsstillinger, enklere turnuser, lavere sykefravær og mindre vikarbruken.

Flere egnede boliger for innbyggere med hjelpebehov må på plass. Vi må inn med tidlig forebyggende innsats. For Venstre er det viktig å prioritere de som trenger det mest, ut fra deres forutsetninger så de får et verdig liv. Vi mener folk skal ha rett til å bestemme noe av det mest personlige; hvem som skal pleie dem.

Derfor vil vi gjeninnføre fritt brukervalg i pleie- og omsorgstjenesten. For dem det gjelder betyr det mye.

Det sies vi har en bompengekrise, men det vi har er en klima- og miljøkrise. Vi som lever i dag har et stort ansvar for ikke å leve på bekostning av kommende generasjoner. Derfor må vi tenke miljø i alt vi gjør, på veien fram til et samfunn med mye lavere utslipp, renere luft, tryggere veier og en bedre hverdag.

Derfor jobber Venstre for tog til Tromsø, vi har fått regjeringen med på sporet. Vi vil ha en byvekstavtale fordi det trengs et løft for gang, sykkel, buss og tryggere veier med bedre flyt, ikke minst for dem som må kjøre og for næringslivet. Vi er ærlige på at brukerbetaling må til, som bompenger men helst GPS-løsninger.

Venstre vil ha bybane og sundbåt. Det skal være bedre tilbud i bydelene, også idrettshaller. Man skal kunne glede seg til fremtiden. Sjømatnæringen og reiselivet er to voksende deler av næringslivet. Videre vekst også i disse må være bærekraftig, det gir bedre miljø, omdømme og produkter.

Venstre mener det ligger mange muligheter i det grønne skiftet. Og det skiftet er på vei, i familiene, i arbeidslivet og det offentlige. Men vi må satse mer og levere raskere resultater og løsninger for innbyggerne.

I Tromsø har vi hatt en omkampkultur og harde politiske fronter. Venstre er et ansvarlig parti i midten av politikken som ønsker mer samarbeid for løsninger som kan bestå over tid, gi forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv, med løsninger som gjør hverdagen grønnere, enklere og byen mer attraktiv.

Mange er i tvil om hva de skal stemme. Hvis du vil ha et skifte i Tromsø og mener miljø, skole og utvikling er det viktigste, så må det bli Venstre i år. Godt valg!