Debatt:

Dyrevelferd må settes på dagsorden

Jeg har bestandig vært interessert i dyrevelferd. Jeg har vokst opp med hunder og katter rundt meg, og lært å respektere alle arters behov, livsberettigelse og rettighet til et liv uten lidelse og utnyttelse.

ILLUSTRASJONSBILDE: AP / Keith Srakocic / NTB Scanpix 

ILLUSTRASJONSBILDE: Ap / NTB Scanpix 

meninger

Ikke bare kjæledyr som hunder og katter, men alle dyr. Dyrevelferd og vårt forhold til dyr blir ofte satt inn i en kontekst ut fra våre økonomiske interesser og enkeltes behov for å ta livet av – eller på annen måte utnytte – noe som er levende.

Interessen for dyrevelferd førte til at jeg stiftet Dyrebeskyttelsen Tromsø på slutten av 1980–tallet, var leder der i flere år og satt også flere perioder i styret i Dyrebeskyttelsen Norge. Det er i dag flott å se at organisasjonen i Tromsø har utviklet seg til å bli en slagkraftig og effektiv virksomhet basert på frivillighet med stort fokus på dyrevelferd og vårt forhold til dyr og deres behov.

Dagens Høyre vil at Norge skal ligge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd, og Høyre vil:

• Fortsette pilotprosjektet med dyrepoliti i Norge og utvide prosjektet ytterligere.

• Ha høye minstekrav til dyrevelferd for alle husdyrslag.

• At forbrukerne skal få mer informasjon om produksjonsmetodene for kjøtt, og sammen med næringen finne gode løsninger slik at forbrukerne kan gjøre opplyste valg.

• Utrede pålegg om ID-merking av hunder og katter.

ILLUSTRASJONSBILDE: Ap / NTB Scanpix 

Mange er opptatt av dyrevelferd og det er viktig å ta deres bekymringer på alvor. Vi har bl.a. reaksjonene på dokumentaren om norsk svineproduksjon friskt i minne.

Mahatma Ghandi uttalte at «The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated» – «samfunnets behandling av sine svakeste, dyrene, gjenspeiler samfunnets humanitet».

Jeg vil jobbe for at Høyre skal sette dyrevelferd på dagsorden og skape et Tromsø på sitt beste, en kommune som er omsorgsfull og inkluderende. Også for dyrene.