Kommentar:

Lokaldemokratiets viktigste dag

Valgkampen i Tromsø er nå over. Og for en valgkamp det har vært. Valget ser ut til å ville forrykke politiske strukturer som har vært gjeldende i Tromsø over lang tid, skriver politisk redaktør, Martin Lægland.
meninger

Mange mindre partier styrker seg, og lite tyder på at vi etter valget kan se en flertallskoalisjon bestående av kun tre partier, slik som i dag. Det betyr at om vi ikke får et politisk skifte i Tromsø, vil vi nok uansett se noen form for endring.

Noe av det fineste med det norske demokratiet er at vi har et godt og i all hovedsak velfungerende lokaldemokrati. Handlingsrommet til våre lokalt folkevalgte blir konstant utfordret av nasjonale politikere som konstant ønsker å lovregulere mer av hvordan kommunene skal styres.

Derfor er det ekstra viktig at vi hegner om og støtter lokaldemokratiet, for det er store og viktige beslutninger som skal tas i kommunestyret de neste fire årene.

I dag er dagen hvor alle stemmeberettigede har mulighet til å delta i det store demokratiske maskineriet som driver Norge og Tromsø fremover.

Det viktigste er ikke bare å stemme, men at du føler deg bekvem med at du tar opplyste valg om hva som er best for deg, dine og Tromsø-samfunnet som helhet.

Hvis det eneste, og viktigste for deg er mindre veiutbygging og mindre kollektivtransport, og å slippe å betale bompenger, så er nok «Nei til bompenger i Tromsø» riktig parti for deg.

Hvis derimot skole, eldreomsorg og omsorg for de svakeste også er viktige saker for deg de neste fire årene, bør du stemme noe annet.

Dersom du ennå er usikker på hva du skal stemme kan det være en god idé for eksempel å ta en valgomat. I år, som tidligere år, er det mange velgere som sitter på gjerdet og lurer på hva de skal stemme.

Til dem har vi ingen råd, utover at vi sliter like mye. Å ta et retningsvalg for Tromsø er ikke enkelt. Viktige ting i livet er sjeldent det.

Vi i pressen fremstår kanskje svært kritisk og skeptisk til mennesker som kun ønsker å gjøre sitt beste for å trekke Tromsø i hva de mener er riktig retning. Journalistikken er i sin kjerne konfliktfylt. Men i dag vil vi rette en takk.

Særlig til de som ikke bare står øverst på listene, og fronter partiet, men til alle de frivillige for de ulike partiene som står opp til morgenaksjoner for å brette flyere, banke på dører, steke vafler, koke kaffe, og stå på stand og fortelle hvorfor de tror på akkurat sitt parti.

Det er folk som bidrar i lokaldemokratiet av de edleste grunner, og de er limet som holder de politiske partiene sammen.

Uansett hvem som styrer etter valget, og det trenger slettes ikke være helt klart på valgnatta, så har det vært en fryktelig spennende valgkamp.

Nå gjenstår kun det aller viktigste, selve stemmegivinga. Og dét er opp til deg.