Verdensdagen for selvmordsforebygging:

Hva med fokus på selvmordsforebygging?

Vi ønsker oss at alle partiene våger å snakke om psykisk helse og forebygging av ensomhet og selvmord – selv om det kanskje ikke er mulig å komme med enkle løsninger, skriver Gry Heggås Jensen, leder for Kirkens SOS Nord-Hålogaland i anledning verdensdagen for selvmordsforebygging.

Leder for Kirkens SOS Nord-Hålogaland: Gry Heggås Jensen. 

meninger

Mens bompengedebatten den siste tiden har rast mellom de politiske partier, har det vært lite snakk om at stadig flere unge føler seg ensom, bekymrer seg stadig mer og i økende grad føler seg trist eller deprimert.

Det snakkes heller ikke om ensomme eldre eller psykisk helse. Og det snakkes i alle fall ikke om forebygging av selvmord. Så siden det i dag er verdensdagen for selvmordsforebygging, vil vi snakke om dette, og oppfordre andre til å gjøre det samme.


Ett selvmord per 40. sekund – WHO krever tiltak

Nesten 800.000 personer tar sitt eget liv hvert eneste år. Det er flere enn antallet som blir drept i krig og som følge av kriminelle handlinger.


Selv om det er mange aktører på banen i dag som kjemper for at vi skal være åpne om ensomhet og psykisk helse, og temaene derfor er mindre tabubelagt enn det de har vært før, har vi fortsatt en lang vei å gå før psykisk helse er like lett å snakke om som bompenger og økonomi. Her har dere politikere et ansvar.

Vi vil bruke dagen i dag på å sette søkelys også på de temaene som er viktig for folk, men som ikke blir tatt opp fordi det er vanskeligere å snakke om.


Ensomheten øker hos elevene på Tromsøs videregående skoler

Nesten én tredjedel av vgs- elevene i Tromsø opplever å bli plaget av ensomhet.


Hvert år besvarer Kirkens SOS over 220.000 samtaler fra mennesker som har behov for noen å snakke med. Hvert eneste døgn snakke vi med over 500 mennesker og vi hører over 500 forskjellige historier om mange temaer, og da får vi vite litt om hvordan folk har det – egentlig. Vi hører om ensomhet, psykisk sykdom og selvmordstanker.

Vi har Kjell fra Ålesund som ringer inn bare for å fortelle at «nå er jeg stått opp, nå skal jeg lage kaffe og spise frokost». Vi har Mari fra Kirkenes som ikke tør fortelle noen at hun liker jenter. Vi har Ola fra Sandnes som er funksjonshemmet og sliter i kampen for å få et verdig tilbud. Vi har Heidi fra Bodø som ikke tør kle av seg til svømmetimen fordi hun synes hun er stygg.


Kirkens Bymisjon arrangerte ferietur for tromsøfamilier: – Et godt tilbud for dem som ikke har så god råd til å dra på ferie.

Hvert år arrangerer Kirkens Bymisjon i Tromsø en liten ferietur for familier med ulike utfordringer. I år gikk turen til Piteå i Sverige.


Vi har Truls fra Oslo som har det så vondt inni seg at han ikke vil leve – at alle får det bedre uten ham. Så har vi Kjell igjen fra Ålesund som ringer igjen for å fortelle at «nå har jeg drukket kaffe og spist frokost, nå går jeg ut en tur».

Terskelen hos oss er lav, og vi har tid til alle. Uansett svarer vi årlig på over 220.000 henvendelser fra folk som føler de ikke har noen rundt seg som de kan snakke om disse tingene med.


Vil utrede krisetelefon på samisk

Sametinget har bevilget 330.000 kroner i støtte til Kirkens SOS i Nord-Hålogaland for å utrede om det skal gis selvmordsforebyggende krisehjelp på samisk.


Mange av dem som tar kontakt med oss, gjør det fordi de kan forbli anonyme. De forteller oss om kampene de må utkjempe hver dag, om unødvendig vanskelige systemer, fortvilelsen over å slite økonomisk og hvor vondt det kan oppleves å kjenne seg ensom. Skammen knyttet til å være ensom eller ha psykiske problemer, er fortsatt stor.

Forebygging av ensomhet, psykisk sykdom og selvmord kan gjørs på mange måter. Fagmiljøene i Nord- Norge har stor kompetanse på dette. Vi ønsker likevel å sette søkelys på ett lokalt tiltak som har skapt debatt i år og som er viktig – sikring av Sandnessundbrua.


Kommentaren

Når døden ikke er til å unngå

Døden er nådeløs. Men vi må forholde oss til den.


Det å hindre tilgang til selvmordsutsatte installasjoner er ett av de tiltak vi vet fungerer for å hindre selvmord. I juni vedtok fylkestinget i Troms at det skal lages en «enhetlig plan for sikring av bruer i Troms». Vi applauderer forslaget, men tiden går og det har vært forbausende stille siden i juni.


Skal utrede selvmordssikring på Sandnessundbrua

Fylkeskommunen skal utrede hva det vil koste å selvmordssikre brua over til Kvaløya.


Rapporten om effekten av sikring av Tromsøbrua er klar. RVTS Nord har i sin rapport fulgt utviklingen på Tromsøbrua og Sandnessundbrua før og etter sikring. Tallene er på bordet og det må jobbes raskt. Sikring av selvmordsutsatte installasjoner, slik som Sandnessundbrua har stor effekt. Derfor må arbeidet med sikring av brua påbegynnes nå! Vi har ingen å miste!


Kommentaren

«Her har lokalpolitikerne trådt voksne og ansvarlig frem med et felles mål som er viktigere, nemlig å redde liv»

Nå får vi reddet flere liv. Det er bra på alle måter, symbolsk som konkret.


Vi i Kirkens SOS jobber kontinuerlig med å skape åpenhet rundt psykisk helse, ensomhet og selvmordsforebygging. På verdensdagen for selvmordsforebygging i dag har vi særlig fokus på dette, ved å holde eller være til stede på synliggjørende arrangementer.


PSYKISK HELSE

– Det er bra at Sandnessundbrua blir sikret, men vi kan ikke stoppe der

Det er bra at Sandnessundbrua blir sikret, men vi kan ikke stoppe der. Vi har null liv å miste!


Vi håper at også politikere kan ha fokus på dette. Vi ønsker oss at alle partiene våger å snakke om psykisk helse og forebygging av ensomhet og selvmord – selv om det kanskje ikke er mulig å komme med enkle løsninger.


Unge Høyre vil ha helsesenter for gutter i Tromsø

Unge Høyre mener det er tabu for gutter å gå til helsesøster, og at de derfor bør få mulighet til å snakke med mannlig helsepersonell.


Vi ønsker oss at disse temaene kunne fått like mye fokus som bompenger. Vi synes virkelig vi som samfunn har mye å vinne på å bry oss litt mer om hverandre, og våge å snakke om det.

I dag tenner vi lys for alle de som sliter, for de vi har mistet og for dem som står igjen.