torsdag 25.11 2021

Debatt:

Gunnar, du trenger ikke være snurt på Høyre

Vanja Terentieff kontrer ordførerens utspill om at Høyre er imot at konsertarrangører, underleverandører og andre folk i næringa skal komme tilbake i jobb.

Sett fra sidelinja:

Forbrukermakt og elektrisitet

Folk som bor i nybygde blokkleiligheter på 40 kvadratmeter i bynære strøk, med moderne varmeutnyttelse og balansert ventilasjon, kommer gunstig ut, mens de som sitter med eneboliger av litt eldre dato vil få en saftig økning av strømregninga. skriver spaltist Ronny Bratten.

Debatt:

Hva skjedde med gutta, Jonas?jonas gahr s

Innsenderne av dette debattinnlegget mener at Norge har en regjering som viser fingeren til gutter som trenger hjelp.

Debatt:

Med mangfold og ytringsfrihet møter vi fremtiden

Vi vil benytte anledningen til ettertrykkelig å slå fast at UiT er en institusjon hvor alle skal stille likt og vi respekterer hverandre, skriver rektoratet ved UiT i dette debattinnlegget.

Dagens rovviltpolitikk er i ferd med å tilintetgjøre reindriftsnæringen

Dagens nasjonale rovviltpolitikk er i ferd med å utslette reindriftsnæringen i noen områder her i landet. Det skriver sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) i denne kronikken.

HV-soldat: Du er viktig!

Når Heimevernet nå fyller 75 år, er det på sin plass å rose HV-soldatene.

onsdag 24.11 2021

Kommentar:

Gjør dere klare for utallige bomullspinner i nesa, folkens

Ordfører Gunnar Wilhelmsen gikk på tidenes mageplask denne uken. Takk for det, Gunnar!

«Har en historisk romanserie noen verdi i dag, utover det rent underholdningsmessige?»

I år er det 100 år siden Trygve Gulbranssen debuterte – mannen med «Og bakom synger skogene»-trilogien

mandag 22.11 2021

Kommentaren

Å sole seg i glansen av fiasko

Når det blåser orkan inne på ditt eget kontor, er det sikkert fristende å flytte fokuset, søke smulere farvann og heller spille på litt sunn nasjonalisme og skryt av noen andre. Da er det i så fall lurt at det faktisk er noe å skryte av.

En nordnorsk plan for den maritime havbruksnæringen

For første gang i moderne tid har nordnorsk næringsliv fått et geografisk konkurransefortrinn. I løpet av kort tid vil over halvparten av norsk havbruk være lokalisert i havområdene utenfor Nord-Norge.

Også folk flest må få mulighet til å eie skog

Arbeiderpartiet vil ikke ha en utvikling der både Statskog og norske bønder utkonkurreres av utenlandske investorer. Det burde også Norskog være enig i.

Christ-mas i Tromsø i november?

Innsenderen av dette innlegget mener vi tar jula på forskudd.

Debatt:

Forvaltning uten troverdighet – kommunene må ta kontroll

Det eneste fornuftige alternativ er å stenge helt for flere nye lokaliteter og områder til oppdrett, skriver innsenderen av dette debattinnlegget.

søndag 21.11 2021

iTromsø mener:

Fastlegeordningen trenger behandling

Tromsø var pilotkommune for fastlegeordningen på 90-tallet. Nesten 30 år etter har ordningen fått et sårt behov for behandling.  

lørdag 20.11 2021

Debatt:

Nye Finnmark og nye Troms

Rødt i Troms og Finnmark mener at det er viktig å fortsette, og forsterke, de administrative prosessene for den praktiske oppdelinga av fylkeskommunen. Fylkesrådet må bruke hele handlingsrommet kommuneloven gir for administrativ organisering.

Lørdagskommentaren

Tromsø er en bortskjemt by

Vi bør iallfall ikke ta for gitt de lokale mat- og drikkeprodusentene våre.

fredag 19.11 2021

Fra sidelinja:

Cowboy eller kåbåi på universitetet?

Universitetene må skjønne at de selv må stille, godt forberedt, på sine egne jobbmesser, med et knallgodt tilbud til masterstudentene, skriver spaltist Stein-Gunnar Bondevik.

onsdag 17.11 2021

Kommentaren

– Slapp av, det var bare en misforståelse

Det er rart med det, hvordan misforståelser og feiltolkninger av regelverk så ofte later til å ende opp som en fordel for den som har misforstått.