Debatt:

Aps løfter til de eldre

  Foto: Frank May/NTB scanpix

meninger

Jeg så at Tove Karoline Knutsen (Ap) gikk høyt på banen før valget og angrep meg nokså kraftig for påpekninger jeg hadde gjort om hvordan det gikk med Stoltenbergs lovnader vedrørende eldreomsorgen. For det var jo atter et nevnt tema mange steder, og burde kunnet ha konkurrert i oppmerksomhet med både bompenger og bypakker.

Jeg mener selv det ikke var noe er feil i mitt avisinnlegg i bladet Tromsø 3. september. At mange referater i media ikke har fått med seg de feil Knutsen påstår, stiller jeg meg høyst tvilende til.

11. august 2009 lovte statsminister Jens Stoltenberg 12.000 nye årsverk innen pleie og omsorg – sykehjemsplass til alle, altså like mange nye plasser som nye årsverk. VG Nett (fra Lørenskog Sykehjem, valgmøte) skrev 8. september 2009: «I går gjentok statsminister Jens Stoltenberg løftet om de «varme hendene», regjeringen skal sørge for full sykehjemsdekning innen 2015.

Det vil kreve minst 12.000 nye plasser, og like mange årsverk». Dette var hans utsagn. Et annet utsagn, som jeg selv så, var at «det skal skinne av eldreomsorgen» (også gjentatt i trontaledebatten 2009). Jeg håper virkelig at det er følt- og sett slik alle steder.

Hva ble så fasiten, fram til 2013, mens Stoltenberg var statsminister? Her strides de lærde noe. Noen (VG/Aftenposten/NRK) teller fra 567 nye sykehjemsplasser, andre får det til cirka 2.000, og mellom 1.100 og 1.400 «nye hender» – dette da etter 8 år med de rød-grønne.

La meg med det samme nevne den såkalte «verdighetsgarantien» for eldre som ble lansert i 1993 (Brundtlands 3. regjering). Den skulle gjennomføres i løpet av 5 år. I 2011 (2 år før regjeringsskiftet) var det for eksempel fremdeles 2500 plasser i dobbeltrom (SSB).

Det fins ikke tall nå på hvor mange det er som mot sin vilje deler rom (skriftl. nettopplysn. SSB), men det er nok ennå mange, flere steder (og Tromsø har flest eldre på dobbeltrom). Slik er det. Uansett hvor sint Knutsen (Ap) måtte «velge» å være, eller å bli omkring dette, like før valget.

Om dette emnet har jeg nå ikke mer jeg vil/orker å tilføye.