Debatt:

Velgerne har levert sin ordre: «Fixit»

SV vil allerede på konstituerende fylkesting foreslå at det jobbes med å rigge Troms og Finnmark for oppløsning.

Kirsti Bergstø, SV.  Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

meninger

Valget er over og fylkets folkevalgte har fått en soleklar marsjordre fra våre velgere. Partiene som har garantert to selvstendige fylker har nærmest radert ut resten. Mandatfordelinga i det nye fylkestinget viser at tilhengerne av sammenslåing av Troms og Finnmark har gått på et enormt nederlag. Fordelinga av mandater er oppsiktsvekkende nok 39/18 i favør partier som har garantert oppheving av tvangssammenslåinga.

Nå må vi levere. Og sjøl om overskrifta på innlegget mitt her litt humoristisk viser til det britiske BREXIT, så er det et alvorlig bakteppe. Vi må ikke kludre dette til. I ei tid der politikere sliter med tilliten blant velgerne, må vi i Troms og Finnmark bruke det soleklare mandatet velgerne har gitt oss til å levere. Sjøl om det muligens finnes folk i mange partier som kanskje innerst inne vil slippe ei reversering, kan man ikke ignorere det rungende ropet fra velgerne.

Her må vi brette opp ermene og sette i gang. Forberedelsene må starte allerede på første fylkesting. Folket har talt. Ei ny folkeavstemning er etter mitt syn et blindspor og forslaget kan umulig være grundig gjennomtenkt.

Finnmark sa sitt i ei folkeavstemning for ikke lenge siden, den kan vi ikke nulle ut. Den må respekteres. I en skilsmisse holder det at den ene vil ut. Ei folkeavstemning med så stor forskjell i Troms og Finnmark på antall velgere blir heller ikke rettferdig. I tillegg har alle meningsmålinger om dette vist at et overveldende flertall også i Troms er imot sammenslåing. Den endelige fasiten har vi fått igjennom valgresultatet der partier for to fylker gjør rent bord.

Det er altså ingen tvil om hva folket i Troms og Finnmark har bedt oss om. Folkets vilje kjenner vi. Nå skal den iverksettes. Ei folkeavstemning til vil jo bli en absurd omkamp på vegne av tilhengerne av tvangssammenslåinga. Det er høyst merkelig om Sp og Ap går for det.

Men la en ting være klart: Oppdelinga skal gjøres på en ansvarlig måte. Vi er avhengig av regjeringsskifte og et nytt stortingsflertall om vi skal få til det velgerne har bedt oss om. Jeg har stor tro på et politisk skifte, derfor vi må være forberedt.

Vi skal levere gode tjenester til befolkninga hele denne perioden, det må det ikke være noen tvil om. Da må vi ha en god organisasjon som kan gjøre dette. Samtidig må vi rigge oss slik at vi raskt kan omstille fylkene til to organisasjoner når det er flertall på Stortinget for det.

SV vil allerede på konstituerende fylkesting foreslå at det jobbes med å rigge Troms og Finnmark for oppløsning. Det er et ekstremt viktig arbeid som må forankres bredt. Vi vil invitere alle partier som ønsker å oppheve tvangssammenslåinga med på et felles forslag. Det vil også vise velgerne i Troms og Finnmark at vi leverer.

Vi har nemlig to store oppgaver framover:

1. Forberede reversering – sørge for at fylkene er rigget og klare til oppdeling

2. God og trygg styring med tjenester nært innbyggerne i både Troms og Finnmark.

Sp sin Prestbakmo har uttalt til NRK at det er fullt mulig å gjøre flere ting samtidig. Jeg kunne ikke vært mer enig. Dette får vi til. SV er selvfølgelig klar til å ta ansvar og sikre flertall i fylkestinget.

Vi har god erfaring med rødgrønt samarbeid og velgernes dom er klar. Sammen kan vi sørge for at reversering leveres på en trygg og ansvarsfull måte. Vi lovet, velgerne har gitt oss alle muligheter. Nå er det opp til oss å vise folket i Troms og Finnmark at her oppe i nord, her leverer vi på løftene våre.