Debatt

Svar til Regine Elvevold: Hvem kan hjelpe velgeren i valgavlukket?

Vi forstår at du hadde et ønske om å bare ha med deg den personlige assistenten din inn i valgavlukket for å hjelpe deg. Dette er dessverre ikke mulig med dagens lovgivning.

STEMTE ALENE: Regine Elvevold er misfornøyd med at hun ikke fikk ha sin personlige assistent med i stemmeavlukket under valget.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Takk for at du gir oss tilbakemelding. Vi synes det er leit at du ble opprørt og følte deg urettferdig behandlet da du skulle avlegge stemmen din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Tromsø kommune.

Vi forstår at du hadde et ønske om å bare ha med deg den personlige assistenten din inn i valgavlukket for å hjelpe deg. Dette er dessverre ikke mulig med dagens lovgivning. Dersom du ønsker å ha med deg assistenten din, må også en valgfunksjonær bli med inn.

Det er valgloven som legger disse begrensningene. Den sier at dersom en velger trenger hjelp til å avgi stemme, skal en person fra stemmestyret, altså en valgfunksjonær, hjelpe personen i valgavlukket. Funksjonæren kan for eksempel hjelpe velgeren med å orientere seg i avlukket eller lese skilt. Valgfunksjonærene er offentlige tjenestemenn med taushetsplikt.

Velgere med funksjonshemning kan ved behov i tillegg ha med seg én ekstra hjelper inn i stemmeavlukket, for eksempel en personlig assistent slik du har.

Noe av bakgrunnen for at valgloven er slik, er å beskytte velgere mot press eller påvirkning fra andre. For noen velgere er dette en viktig presisering, selv om det ikke er relevant i ditt tilfelle.

For å gjøre velgeropplevelsen så god som mulig, har vi under opplæringen lagt vekt på at valgfunksjonærene skal være imøtekommende ovenfor velgere som har behov for ekstra assistanse. Dersom du eller andre har idéer til hvordan vi kan tilrettelegge enda bedre, tar vi gjerne en prat.