Debatt:

«Hvordan skal vi som bor litt utenfor bykjernen komme oss hjem uten et reelt busstilbud?»

Hvorfor skal vi som ikke bor i bykjernen være annenrangs byborgere når det kommer til et reelt tilbud om kollektivtrafikk?

misfornøyd: Innsender er misfornøyd med kollektivtilbudet for dem som bor på Berg. Illustrasjonsbilde: Tor Andre Markussen 

meninger

I flere år har vi prøvd å gjøre noe med dette problemet uten hell. Så nå tyr vi til avisa.

Jeg bor på Berg, ti minutter fra Tromsø sentrum. Jeg jobber på UiT og tar rute X29 fra pingvinhotellet (sommertid ved UiT kl. 15.12 og vintertid ved UiT 16.12). Denne bussen skal korrespondere med rute 412 som skal vente på Solligården.

Og her er problemet. For det første har jeg aldri opplevd at rute X29 ankommer Solligården til riktig tid, 36 minutter over halv. Og for det andre er det svært sjeldent at rute 412 står og venter. Tror jeg har opplevd det tre ganger.

I bussruta står det at disse bussene skal korrespondere, noe det altså ikke gjør.

Jeg har fått høre at rute X29 driftes av Tide og rute 412 av Torghatten. Hvorfor er ikke disse samkjørt? Når jeg har tatt kontakt med fylkestrafikk har jeg fått tilbakemelding om at denne korresponderingen er en anbefaling og ikke en fast rute.

Men da er mitt spørsmål; når det står i rutetabellen at disse skal korrespondere er det vel ikke en anbefaling men et rutetilbud? Og så er jo spørsmålet hvordan skal vi som bor litt utenfor bykjernen komme oss hjem uten et reelt busstilbud?

I dag er det nesten ingen som tør satse på å ta buss fordi vi vet at vi risikerer å bli stående fast på Solligården uten mulighet for å komme oss hjem, og da må vi ty til bil. Nå vil det nok også komme bompenger, som også skal være med til å bidra med et bedre kollektivtilbud, og dersom vi må bruke bil, vil dette bli forferdelig dyrt for ikke å snakke om hva det gjør med miljøet.

Nå har det vært snakk om at bussen skal forlenges inn til Tromsøsvingen, men dette hjelpe oss ikke stort når vi ikke kan stole på at bussene er der og kan ta oss med videre inn til Berg. Hvorfor kan ikke rute 28 forlenges slik at den går hele veien inn til Olavsvern hvor det allerede finnes snuplass og parkeringsplasser for dem som ønsker å sette ifra seg bilen og ta buss inn til byen?

Denne problemstillingen har jeg prøvd å snakke med Prestbakkmo om, uten at han har ofret meg et svar. De eneste som har brydd seg er SV og MDG uten at dette egentlig har hjulpet stort.

Vi trenger et reelt busstilbud og vi trenger det nå!