Kommentaren:

Skal vi ikke ha barer i sentrum?

Ser Arbeidstilsynet for seg at alle de gamle trehusene midt i byen skal rives, for så å bygge husene opp igjen, med alle krav ivaretatt, eller skal lokalene stå tomme?
meninger

Forskrifter har noe for seg. Hadde man ikke hatt slike, ville ikke dem som driver business tatt seg råd til å brannsikre eller tilrettelegge for alle. Og selvsagt bør alle ha muligheten til å benytte seg av et tilbud.

Aurora Kino åpnet for noen uker siden en heis som gjør det mulig for handikappede å komme seg på kino uten bærehjelp. Selv om summen til slutt lød på 10 millioner kroner for å få det til, er det riktig av Tromsø kommune å gjøre en slik investering.

Kinotilbudet skal være for alle, og det er det nå. At en moderne bygning som Aurora Kino bør ha en slik brukerløsning, er innlysende.

Noen ganger blir imidlertid kravene for urealistiske til at de er praktisk gjennomførbare. Særlig gjelder dette gamle bygg i sentrum. Det er et slikt tilfelle som har ført til at den nyeste ervervelsen i byens uteliv – Tromsø Mikrobryggeri (Bryggeri 13) i Storgata – nå må stenge.


Bryggeri 13 får ikke samtykke til bruksendring i Storgata: – Vi har forsøkt å få til et møte med Arbeidstilsynet siden februar

Bryggeri 13 har i dag midlertidig tillatelse til å drive puben i Storgata 78. Nå har de fått beskjed fra Arbeidstilsynet om å heve takhøyden, installere heis, og bygge handikaptoalett.


Daglig leder i Bryggeri 13, Anders Elde, fortviler: «Om man skulle gjennomføre alle tiltakene de krever for å drive i sentrum, må altså all bebyggelse rives og bygges opp på nytt», sier han. Selskapet åpnet i slutten av juni puben Tromsø Mikrobryggeri i det gamle trehuset i Storgata.

Det ble da gitt midlertidig brukstillatelse av kommunen, men for at den skal bli permanent, kreves det et vedtak om bruksendring. Dette ble det sendt søknad til Arbeidstilsynet om allerede i februar, og avslaget kom sent i forrige uke.

Begrunnelsen på avslaget lyder som følger: «Takhøyden er for lav i deler av bygget, det må bygges heis for å ivareta ansatte med nedsatt funksjonsevne, ventilasjonssystemet må utbedres og det må bygges handikaptoalett for ansatte».

Bryggeri 13 har fem ganger forsøkt å få til et møte med Arbeidstilsynet siden februar, men har altså ikke lykkes med å få dem i tale. Ett av poengene de ønsker å få fram, er at de i selskapets andre lokale – i Skippergata – har både handikaptoalett og heis. Ved dels uførhet vil de gjøre interne forflytninger mellom avdelingene. En slik praksis er ikke uvanlig.

Jeg antar det vil komme en klage på vedtaket. Arbeidstilsynet har åpenbart ikke tatt seg bryet med å lytte til innspill fra søker. Tilretteleggingen de foreslår har de rett og slett ikke blitt hørt på. Og hvis alle kravene det legges opp til skal overholdes, vil konsekvensene bli dramatisk for sentrum.

Det er vanskelig å begripe at det med presedensen et slikt vedtak skaper vil være mulig å starte bar i (så godt som) noen de gamle trehusene midt i byen. Kravene er simpelthen for høye. Ser Arbeidstilsynet for seg at alle skal rives, for så å bygge husene opp igjen, med alle krav ivaretatt, eller skal lokalene stå tomme?

Slik næringsutviklingen de siste årene har vært, er det stort sett barer og kafeer det er liv laga for i sentrum. Hvis disse forsvinner, hva ser man da for seg at byen skal fylles med?


Dette er det mange som har ventet på. Nå starter byggingen

Byens rullestolbrukere har i årevis ventet på evakueringsheis på kinoen for å slippe og ha med seg to ledsagere for å se film. I disse dager starter arbeidet med den etterlengtede heisen.


Selv om en kommune har råd til en handikapheis, vil en slik investering bety kroken på døra for de fleste som driver i sentrum. Det virker også stivbeint av Arbeidstilsynet å stå på et slikt krav, alt med det så vidt enkelt kan løses på annet vis.