Debatt:

Arbeidstilsynet må ivareta hensynet til inkluderende arbeidsliv når vi behandler byggesøknader

iTromsø har den siste uken skrevet om at Arbeidstilsynet Nord-Norge ikke har gitt samtykke til drift av Tromsø Mikrobryggeri i Storgata.
meninger

På lederplass tirsdag ga iTromsø uttrykk for at kravene er for strenge og at Arbeidstilsynet er stivbeint.

Når det handler om byutvikling og næringsutvikling er det flere interesser som skal ivaretas. Arbeidstilsynets oppgave er å ivareta hensynet til de som skal jobbe i byggene.


Bryggeri 13 får ikke samtykke til bruksendring i Storgata: – Vi har forsøkt å få til et møte med Arbeidstilsynet siden februar

Bryggeri 13 har i dag midlertidig tillatelse til å drive puben i Storgata 78. Nå har de fått beskjed fra Arbeidstilsynet om å heve takhøyden, installere heis, og bygge handikaptoalett.


Vigdis Johnsen, regiondirektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge  Foto: Ove RonningNår vi behandler byggesøknader, skal vi sørge for at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas. I Norge er det en utfordring at vi trenger at flere kommer inn i arbeidslivet, og at ikke unødige fysiske hindre skaper unødige barrierer. Derfor er det noen krav som må innfris når byggesøknader skal behandles og godkjennes, i tråd med det regelverket som er der for å sørge for at arbeidstakerne har forsvarlige arbeidsforhold.

Arbeidstilsynet behandler i overkant av 4.000 byggesøknader i året. Vi må sikre en forsvarlig og rask nok behandling av alle. Arbeidstilsynets ambisjon er å være løsningsorientert, og vi bruker skjønn innenfor det mulighetsrommet som finnes i regelverket.

Ett av kravene som må innfris når byggesøknader behandles, er at bygget skal tilrettelegges slik at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne jobbe der. Selv om det på søknadstidspunktet ikke er ansatte med nedsatt funksjonsevne, skal ikke arbeidsplassen være slik at det ikke er mulig å tilrettelegge dersom ansatte får plutselig behov, eller at arbeidsgiver er forhindret i å ansette noen på grunn av byggets utforming.

Dette er for å sikre et inkluderende arbeidsliv, og det skal mye til for å få unntak fra dette kravet. Noen kaller det stivbeint, men vi har et ansvar for å finne løsninger som favner alle.

Jeg vil understreke at enhver sak vurderes konkret for seg, og ut fra de muligheter for skjønnsmessige vurderinger som regelverket gir.

Det kommer fram av artiklene i iTromsø at daglig leder i Bryggeri 13, som har søkt om å drive Tromsø Mikrobryggeri, har opplevd det som vanskelig å komme i dialog med Arbeidstilsynet.

Dette er en beskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i, og vi synes det er beklagelig at søker opplever det slik. I denne saken har vi hatt kontakt med daglig leder på telefon og e-post.

Vi har vært på teknisk befaring i lokalene, og vi har orientert og veiledet om hva Arbeidstilsynet trenger av dokumentasjon for å kunne godta søknaden.

Når søker likevel er uenig i vårt vedtak, vil ikke et møte kunne endre på det. Da er neste steg at søker benytter muligheten til å klage på vedtaket for å få prøvd saken på nytt.