Debatt:

Markering av FNs mål om total avskaffelse av atomvåpen

Den 26. september markeres den internasjonale dagen for avskaffelse av atomvåpen.

Hiroshima 6 august 1945: USAs første atombombe brukt i krig slippes over den japanske byen Hiroshima kl. 0816. I 600 meter hø¸yde eksploderer uranbomben over byens sentrum og skaper en "ildstorm" med en fart av 1200 kilometer i timen. 91.000 personer ble drept og 60.000 skadet. Bildet viser den karakteristiske sopplignende skyen som ble dannet etter detonering av bomben.  

meninger

FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemmer i 2017, og per august 2017 har 70 land signert forbudstraktaten og 25 land har ratifisert traktaten.

Norge deltok ikke i FN-forhandlingene om forbudstraktaten i 2017, og har så langt valgt å stå utenfor avtalen. Dette er ikke en fredsnasjon verdig. Bruk av atomvåpen vil ramme sivile i stor grad. Etter 1945 er det gjennomført over 200 atomprøvesprengninger som har ført til et stort antall dødsfall og helseskader. Det er beregnet at 2.4 millioner mennesker har mistet livet som en følge av dette.

I dag, over 70 år etter atomangrepene i Hiroshima og Nagasaki, behandles hvert år mer enn 10.000 mennesker for senskader knyttet til angrepene. Atomvåpen er de mest destruktive og inhumane våpnene som finnes.

Bruk av atomvåpen vil få katastrofale konsekvenser for hele menneskeheten, og skadene ved et atomangrep vil være så omfattende at ingen stat eller humanitær organisasjon vil kunne gi nødvendig hjelp. Det er derfor av avgjørende betydning at så mange som mulig engasjerer seg i atomvåpensaken.

Eksistensen av atomvåpen utgjør en stor sikkerhetsrisiko, og så lenge atomvåpen finnes er det en risiko for at katastrofen skjer. Det er derfor imperativt at Norge som en fredsnasjon bør gå foran som et godt eksempel å tilslutte seg FNs atomvåpenforbud.