Debatt:

«Vel bekomme til dem som blir igjen i byen!»

Kjell Sundfær oppsummerer valget.

Bjørn Gunnar Jørgensen (Frp) og Jan Blomseth (Nei til bompenger) her avbilder på Verdensteatret under iTromsøs valgdebatt.  Foto: Håkon Steinmo

meninger

Jeg må få takke de 3194 som stemte på «Nei til bompenger i Tromsø» sin liste. Dette hjalp til at vi fikk inn 4 mandater i kommunestyret. Dessverre var det for lite til at vi kunne stoppe innføringen av bompenger.

Sluttsummen når vi summerer stemmene til de partier som var og er for innføringer av bompenger og de som er imot er styrkeforholdet så klart at 80 prosent for bompenger og 20 prosent mot.


Blomseths seiersmarsj – og plutselige bråstans

Hvis det er én tendens dette valget har bydd på, som man aldri har opplevd tidligere, er det bompengemotstandens markante inntog – og gradvise forvitring.


Da har innbyggerne i Tromsø kommune talt; Flertallet av dem som stemte ønsker bompenger innkrevet ved hjelp av fysiske bommer, dog ikke fra Sør-Tromsøya og absolutt hele sentrum helt til tverrforbindelsen i Breivika, forstå det den som kan?

Må også gratuler politisk redaktør Skjalg Fjellheim i avisen Nordlys med innsatsen for å innføre bompenger. Han var flink, selv med uriktige påstander og konklusjoner tatt ut av ingenting. Påstanden var faktisk så gale at til og med Miljøvernministeren måtte ut å dementere Fjellheims påstander.


Flertall for bompenger blant velgerne i Tromsø

Over halvparten av tromsøværinger under 30 år stiller seg positive til innføring av bompenger. Lavest er støtten blant dem over 60.


Nå er valget over og vi kan se konturene av hvem som skal styre de neste fire årene i Tromsø kommune. Ved at bydamene i Senterpartiet (SP) kom i en vippeposisjon valgte de å samarbeide med MDG, Ap og SV.

Betegnelsen «bydamene» på Malene Bråten og Sandra Borch kommer av at de bor i sentrum i den store sone 1 som ifølge forslaget komme meget gunstig ut når det gjelder bompengebelastning og dermed prioriterer de bysentrumet i stedet for distriktene?


iTromsø mener:

Folk flest vil ha bompenger

Det er ingen enkelttema som har preget åres valgkamp mer enn bompenger. Ikke bare har det splittet og fragmentert etablerte, politiske partier i flere av landets største byer. Det har også skapt ei regjeringskrise midt i et kommunestyre- og fylkestingsvalg.


Det skal bli meget interessant å se hva MDG får gjennomslag for i forhandlingene! Spesielt er det å merke seg at Marlene Bråthen uttalte i avisen iTromsø den 20. september 2019 at det var for henne så viktig å sikre at bompenger ble etablert.


Kilder til iTromsø: Enighet om at Sp får varaordføreren før forhandlingen

Det eneste det skal være enighet om før forhandlingene, er at Sp får varaordføreren.


Derfor valgte SP venstresiden, kanskje noen SP-velgere er noe betenkt på sitt urnevalg i ettertid?

Vel bekomme til dem som blir igjen i byen!