Kommentaren:

Bare bøtt i vei

Det høye alkoholinntaket gjør oss både tryggere, sunnere og mindre overvektige
meninger

Vi drikker mer, men er likevel slankere og sunnere enn resten av Troms og Finnmark. Mye tyder på at Tromsø har funnet snarveien på 100-meter.

Da jeg bodde i England, for rundt 20 år siden, fortalte en ivrig kompis at han hadde kjøpt seg et massasjebelte som sørget for at magemusklene ble trent bare ved å ha det på. Med et slikt ville han få «sixpack» uten å trene, skrøt han.

Ikke vet jeg om batteriet tok slutt eller om han glemte å ta det på i årene som fulgte, men han hadde i alle fall ikke bodybuilder-muskulatur i mageregionen da jeg traff ham et par år senere. Og den eneste «sixpacken» han hadde fått siden sist, var den han kjøpte på det lokale supermarkedet.

Dessverre er det meste for godt til å være sant, men likevel kan undersøkelsen som akkurat ble offentliggjort tyde på at alkoholinntak ikke er ensbetydende med fedme og elendig helse. Det er da noe.


Fersk undersøkelse viser at vi drikker mer og røyker mindre enn resten av fylket: – Tromsø er en sosial by

Den første folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark ble gjennomført i mai og juni. Den viser at innbyggerne i Tromsø-området drikker oftere og røyker mindre enn innbyggere i resten av Troms og Finnmark.


Den første folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark ble gjennomført i mai og juni. Resultatet er forbløffende, sett fra et Tromsø-synspunkt. Innbyggerne i byen drikker nemlig oftere, men vi røyker samtidig mindre enn innbyggere i resten av Troms og Finnmark. Og drikkinga til tross – vi er langt sunnere.

I Tromsø røyker 7,8 prosent daglig, og 22,9 prosent drikker alkohol mer enn to ganger i uka. Dette er de laveste og høyeste tallene i fylket. I Indre Finnmark er tendensen motsatt. Der topper de tabellen over flest daglige røykere, med 12,9 prosent, og har det laveste antallet innbyggere som inntar alkohol mer enn to ganger i uka, nemlig 12 prosent. Og svaret på hvem som kommer best ut av det helsemessig er tromsøværingen.

Undersøkelsen er gjort av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Troms fylkeskommune. Av vel 50.000 innbyggere mellom 18 og 70 år som ble inviterte til å delta, sendte 44 prosent inn svar. Det høye deltakelsen gjør at vi kan sette stor lit til funnene.

Områder som ble dekket i undersøkelsen var blant annet psykisk helse, helserelatert adferd, ulike aspekter ved sosialt miljø og nærmiljø samt livskvalitet. Lignende undersøkelser som er gjennomført tidligere, hadde fokus på faktiske problemstillinger som fysisk aktivitet og rusmidler. Denne gangen søkte man også å finne ut hvordan folk opplevde at de hadde det.


Det kan være lurt å slutte å drikke – særlig hvis du er kvinne

En ny studie fra Hongkong og USA foreslår at kvinner kan få bedre mental helse ved å gi opp alkohol.


Undersøkelsen viser at tre fjerdedeler av folk i Finnmark og Troms opplever å være fornøyde med livet sitt. Her ligger Tromsø midt på treet. Innbyggerne i Tromsø-området rapporterer imidlertid om mer trivsel i nærmiljøet, og føler seg mer trygge, enn innbyggere i resten av Troms og Finnmark. Den gamle myten om at det er så utrygt å bo i storbyen, kan avkreftes en gang for alle.

Det samme kan påstanden om at alkoholdrikking fører til ølmage. I alle fall viser undersøkelsen at Tromsø har lavest andel av overvektige i regionen. Når det er sagt, er det mye som tyder på at brukervanene har endret seg når det gjelder øl – vi drikker ikke lite, bare «Mack Lite».

Resultatene viser i tillegg at jo høyere utdanning du har, desto sunnere matvaner har du, i tillegg til at du røyker mindre. Andelen som drikker alkohol to ganger i uka eller oftere, stiger også med lengden på utdanninga. Tromsø ligger på topp i Troms og Finnmark når det gjelder dem med fire eller flere år med universitets- eller høyskoleutdanning.

«Sigarsjiktet» røyker ikke lenger, med andre ord. Og tallet er sterkt nedadgående også blant dem i byen som ikke har doktorgrader. Men alkoholvanene holder vi fast på. Som en av gjestene på utestedet Jernbanen uttalte i iTromsøs artikkel om undersøkelsen: «Det er sosialt akseptert å ta seg en øl på dagtid, men det er viktig å stoppe før man blir berusa».

Det spørs vel om Dagens Næringsliv-redaktør Kåre Valebrokks gamle utsagn: «Enhver god journalist bør lukte øl etter lunsj», var så bokstavelig ment, men hva vet vel jeg?


Slik bryter du med feriedrikkingen

Denne uka er det skolestart over hele landet, og mange skal tilbake til jobb og hverdag. «Av-og-til» oppfordrer folk om å ta tilbake hverdagen også når det gjelder alkoholforbruket.