Verdensdag for psykisk helse:

Alle har en psykisk helse

PASIENTOMBUD: Odd Arvid Ryan, pasientombud i Troms.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Verdensdagen for psykisk helse markeres den 10.oktober. Aldri har vi snakket mer om psykiske lidelser, og det er viktig. Åpenhet om psykisk helse kan føre til at det blir lettere å dele tanker med andre og gi og få støtte, at nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø blir mer inkluderende og at det blir mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer.

Psykiske lidelser er overalt i populærkultur og ikke minst i sosiale medier. Det ser ut til at samfunnet betrakter psykiske lidelser i et annet lys og med mer åpenhet. Men oppleves det som mindre belastende å være syk for den som står midt i det? Hvor lett er det å oppsøke og få nødvendig hjelp?

Pasient- og brukerombudene i Norge mottar få henvendelser fra pasienter med psykiske helseutfordringer som ikke får helse- og omsorgstjenester, sammenlignet med andre pasientgrupper. Representanter fra brukerorganisasjonene har følgende forklaring: «Mange skammer seg over sykdommen og tør ikke engang å ringe en hjelpeinstans som pasient- og brukerombudene er».

De som tar kontakt med oss forteller at det er vanskelig å få oversikt over hvilken hjelp de kan få og hvor de kan henvende seg for å få hjelp. Det er også mange praktiske hindre. For å få et samlet tilbud må man ofte innom flere kontor. Mange har opplevd skuffelse og avvisning tidligere, og er redd for å bli møtt på samme måte når de på nytt må be om hjelp.

Mange forstår ikke avslagene som gis når de ber om hjelp, og svært få har fått informasjon om hvilke rettigheter de har som pasienter og brukere. Vi ser også mange pårørende som er redde og slitne fordi de daglig står i krevende situasjoner, tett på et familiemedlem med psykiske helseutfordringer.

Pasientene kan ha ulike helse- og livsutfordringer, men det offentlige har plikt til å hjelpe alle slik at de kan leve sine liv på best mulig måte i tråd med egne ønsker og behov. For å oppnå dette må det samarbeides på tvers, det må være sømløse overganger og kriseplaner dersom pasienten blir sykere.

Pasient- og brukerombudene forventer reell brukermedvirkning og samhandling mellom de som skal gi behandling i helsetjenesten. De må snakke sammen og finne ut i fellesskap hvordan den enkelte kan hjelpes. «Dette er ikke mitt bord» er en fallitterklæring overfor alle som sliter med psykiske plager.

Jeg håper markeringen av verdensdagen fører til at det oppleves litt lettere å være åpen om sin sykdom, at det blir litt lettere å be om hjelp, litt lettere å fortelle hva som er viktig for den enkelte i sin situasjon og mye lettere å ta kontakt med Pasient- og brukerombudet.

De som kontakter oss kan være anonyme, vi har taushetsplikt, og all hjelp fra vårt kontor er gratis. Mer informasjon om ombudene og hva vi kan hjelpe med, finnes på www.pasientogbrukerombudet.no eller på vår Facebook-side.