Et bilfritt Tromsø sentrum

Hallvard Birkeland mener de som er imot et bilfritt sentrum kjemper de taptes sak.

MENER DET BØR BLI GÅGATE: Hallvard Birkeland mener det er vanskelig å se for seg at gamlebyen skal kunne utvikles, uten at Skippergata blir gjort om til gågate. 

meninger

En stor takk til politisk redaktør i avisa iTromsø, for hans kraftfulle innlegg om et bilfritt Tromsø sentrum. I samme åndedrag sender jeg også en takk til partiene Ap, Sp, Sv og MDG, som i sin tiltredelseserklæring skriver at de vil «legge til rette for et bilfritt byliv.» Videre lover de at skal «utrede stenging av enkelte gater i sentrum for biltrafikk»

Det man vet med sikkerhet er at forslag om stenging av gater vil bli møtt med skarpe protester fra ulike deler av befolkningen. Vi så det tydelig da Storgata på 90-tallet ble foreslått omgjort til gågate, og vi så det i 2106 da Skippergata ble forslått stengt for biltrafikk.

Jeg er imidlertid ganske så sikker på at motstanderne av bilfritt sentrum kjemper de taptes sak. Over hele Europa har det lenge foregått en prosess, der byene velger å legge om trafikkmønstrene i sine sentra. Det er en trend som også vil nå Tromsø, selv om det vil ta tid.


Slipper til flere matvogner på torgene i sentrum

I påvente av en større endring av regelverket for bruk av uteområder i sentrum åpner politikerne for en midlertidig løsning for matvogner.


Å foreslå et bilfritt bysentrum i Tromsø, er ikke av ny dato. Allerede i 1986, for 33 år siden, uttalte byplanlegger Zepic følgende til avisa Nordlys: «Fjern bilen fra Tromsø sentrum, og gi folk et skikkelig kollektivt transporttilbud».

Året etter, i 1987, skrev Nordlys at «Den omfattende privatbilismen er i ferd med å skape et svært utrivelig sentrum i Tromsø.»

Under overskrifta «Lovpriser bilfri by», kunne man i 1989 lese i avisa Tromsø at SV, V og Ap i et formannskapsmøte støttet opp om tanken om et bilfritt sentrum.

I 2002 forslo Tromsø AUF at Grønnegata burde stenges for all biltrafikk.

Neste utspill kom som sagt i 2016, om stenging av Skippergata, men forslaget ble ganske raskt lagt i skuffa.Nå ser jeg fram til at kommunen legger fram en helhetlig plan for hvordan og når et bilfritt Tromsø sentrum kan la seg realisere.

Tromsø kommunestyre har de seneste årene gjort flere vedtak, der de lover å støtte arbeidet med å utvikle Tromsø gamleby.

Skippergata er gamlebyens hovedgate, og det er vanskelig å se for seg at gamlebyen skal kunne utvikles, uten at Skippergata blir gjort om til gågate. I tillegg bør gata får et justerbart glasstak, og slik bli en grønn oase midt inne i byen. Her kan nytt næringsliv utvikles med små nisjebutikker og torglignende utsalg. Slik kan gata utvikles til en bli en levende og attraktiv markedsplass.