Debatt:

Verken trakassering eller diskriminering bør godtas

På lederplass 8. oktober tar iTromsø avstand fra angivelig rasistiske utrop mot samiske fotballspillere. I denne forbindelse forsvarer avisen straffelovens § 185. Avisens begrunnelse holder ikke mål.

feiret storseier: Bodø/Glimts supportere feirer her 4-0-seieren over TIL på Aspmyra stadion. I etterkant av kampen ble tre Glimt-supportere utestengt fra klubbens kamper og arrangement på grunn av rasistiske tilrop i form av samehets mot enkelte TIL-spillere.Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix 

meninger

iTromsø skriver: «Det kan være verdt å minne om at rasisme ikke bare er uønsket på norske fotballtribuner, men overalt ellers i samfunnet også. Det er sågar forbudt etter norsk lov.»

Rasisme i klassisk forstand er nok uønsket i de fleste deler av det norske samfunn. Men rasisme i seg selv – rasistiske forestillinger og holdninger i form av rene meningsytringer – er ikke forbudt. Straffelovens § 185 er ment slå ned på det som vurderes som «grove» rasistiske meningsytringer, og i tillegg skal andre straffebestemmelser slå ned på andre typer lovbrudd som kan være rasistisk motivert, som vold og trakassering.

På fotballtribunen er gjerne engasjementet stort, og det kommer en del sterke følelsesuttrykk fra tilskuerne – uttrykk for ikke bare begeistring, men også raseri og hat. Selv om spillerne må leve med en nokså opphetet atmosfære på tribunen, er det naturligvis grenser for hva tilskuerne skal få slenge ut av ytringer.

Under fotballkampen iTromsø viser til, kan det være at enkelte spillere opplevde seg hetset, at de følte seg utsatt for ren trakassering som på et vis hindret deres frie utfoldelse på banen. I et slikt tilfelle kan straffelovens § 266 komme til anvendelse, paragrafen som rammer «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred».

Hvis spillere med samisk bakgrunn opplevde vedvarende og dermed fredskrenkende «plaging» fra enkelte tilskuere, kunne sistnevnte bli anmeldt for overtredelse av § 266.


Supporterleder raser mot Glimt-ledelsen – går av etter utestengelse

Bodø/Glimt har utestengt tre supportere etter rasistiske tilrop til Tromsø-spillere. Og bruk av pyro. Klubben har også vedtatt å stenge «supportere-tribunen» på Aspmyra stadion. Det gjør supporterleder Janne Ruden forbannet, skriver VG mandag.


La oss anta at enkelte tilskuere fremsatte tilsvarende negative ytringer som mot de samiske spillerne – men nå rettet mot andre spillere basert på deres nordnorske bakgrunn. Kun ytringene rettet mot de samiske spillerne ville kunne rammes som «hatefulle». § 185 beskytter nemlig bare enkelte utvalgte minoritetsgrupper, blant dem samer – ikke etniske nordmenn.

Dermed er paragrafen diskriminerende. Den gir kun visse befolkningsgrupper et særskilt vern mot det som oppfattes som potensielt skadelige ytringer, og bryter derfor med et grunnleggende rettsprinsipp – likhet for loven. At samiske fotballspillere skal ha et sterkere rettsvern enn sine etnisk norske kolleger, er urettferdig.

På fotballtribunen må det være rom for de fleste typer følelsesuttrykk – men verken trakassering av spillerne eller diskriminering av tilskuerne bør godtas. Anvendelse av § 185 viser seg også i denne sammenheng å være dypt problematisk.