Debatt:

Norsk Revmatikerforbund forholder seg til norsk lov

Norsk Revmatikerforbund er en av Norges største pasientorganisasjon. Vi jobber for å gi over en million mennesker med revmatisk sykdom eller muskel- og skjelettproblemer økt livsmestring, og for forskning som kan løse sykdomsgåten.
meninger

Norsk Revmatikerforbund mottar jevnlig økonomiske gaver fra privatpersoner, for eksempel gjennom arv. Vi er takknemlig for alle økonomiske bidrag vi får. Disse pengene er med på å gjøre det mulig for oss å bedre situasjonen for våre medlemmer.

Vi er derfor lei oss for at det har oppstått en uenighet mellom Norsk Revmatikerforbund sentralt og lokallaget vårt i Tromsø i en konkret arvesak.

Fordi denne saken har fått mediedekning lokalt, ønsker Norsk Revmatikerforbund å klargjøre fakta i saken.

Den aktuelle arvesaken er i utgangspunktet ikke vanskelig. Det foreligger et gyldig testament. Testamentet er også tydelig på at pengene skal gå til revmatismesaken og Norsk Revmatikerforbund sentralt.

Når dette likevel er blitt en vanskelig sak, er det fordi vårt lokallag i Tromsø har bestridt innholdet i testamentet. De mener at den avdøde ville at pengene skulle gå til lokallaget og ikke til sentralt nivå, selv om det altså står noe annet i testamentet.

Det er ikke viktig for oss hvilket nivå i organisasjonen pengene blir gitt til, fordi hele organisasjonen jobber sammen for medlemmene.

Det som imidlertid er viktig, er at folk oppfatter Norsk Revmatikerforbund som en aktør som forholder seg til lover og regler også når det gjelder arv eller andre økonomiske bidrag. Folk skal stole på at om de gir forbundet penger, så kommer pengene dit de skal. I samsvar med dette fraviker vi ikke et gyldig og klart testament, dersom det ikke kommer tydelige bevis på at testamentet var feil.

I denne konkrete saken har vår advokat på arvesaker gått en ekstra runde for å se om det er noe i lokallagets påstand om at arvelater hadde ment det annerledes enn det som står. Han har ikke greid å finne noen bevis som støtter denne tanken. Verken advokaten som satte opp testamentet eller vergen til avdøde har gitt informasjon som kan støtte påstanden om at avdødes reelle ønske ikke er fulgt.

Dermed avsluttes saken fra vår side og pengene vil bli brukt til beste for revmatismesaken og våre medlemmer.