Verdiskapende kreativitet oppstår i samarbeid

– Hvordan skal vi sikre vekst og stabilt verdiskapingsgrunnlag for dem som jobber med kreativitet?

KREATIV NÆRING: Andreas Sjøvoll i Innovasjon Norge. 

meninger

Nordmenn har aldri konsumert og produsert mer kreativt innhold enn i dag, likevel henger de kreative næringene langt bak når det gjelder verdiskaping, spesielt i Nord-Norge. Dersom næringen skal lykkes med å skape mer stabile inntekter i fremtiden må vi nyttiggjøre oss det som gjør regionen vår unik og samarbeide strategisk på tvers av bransjer og virksomheter.

Alt det som gjør Nord-Norge unikt, preger også de kulturelle og estetiske opplevelsene vi kan tilby. Mørket og lyset, de lokale tradisjonene, stillheten, avstandene, snøen og isen – tilfører en helt egen klang som vi i nord må nyttiggjøre oss i mye større grad. Potensialet for nordnorsk verdiskaping innen kreative næringer er enormt. Likevel opplever næringen lavere vekst enn andre næringer.

Den største bremsen for verdiskapingen er at folk flest ikke er villige til å betale den reelle kostnaden for arbeidet som inngår i et kreativt prosjekt. Mange kreative fag består også av lange produksjonstider – noen ganger kan det ta år fra idé til ferdig produkt. Kreativitet er fortsatt høyt verdsatt i en statuskontekst, men den er vanskelig å gjøre om til kroner og øre.

Samtidig er det viktig å huske at ikke alle kreative aktører skal eller bør arbeide med lønnsomhet i tankene. Det vil bli å rive vekk selve bærebjelken for mange av yrkene i næringen vår. Likevel blir vår største oppgave i årene fremover å svare på spørsmålet: Hvordan skal vi sikre vekst og stabilt verdiskapingsgrunnlag for dem som jobber med kreativitet?

Vårt bidrag i årene som kommer skal være å knytte de kreative yrkene til mer lønnsomme bransjer og slik skape merverdier som øker betalingsviljen.

Et godt eksempel her er satsingen Northern Expo som kombinerer kultur og turisme. Med Svalbards vakre natur og dramatiske historie som bakteppe synliggjøres og fremmes nordnorske artister nasjonalt og internasjonalt. Målet er å koble dem til nye samarbeidspartnere. I fjor deltok 55 delegater fra ulike deler av musikkbransjen i Europa, USA, Kina, samt nasjonal og regional musikkbransje.

I oktober arrangerer Innovasjon Norge Arktis et eget arrangement for den kreative næringen, som en del av Arctic Innovation Week. På scenen 22. oktober på Driv står foredragsholdere fra en rekke ulike bransjer for å snakke om hvordan samarbeid kan legge til rette for suksess og bedre lønnsomhet. Arrangementet er også en gyllen anledning for å knytte til seg nye kontakter i ulike bransjer og virksomheter.