Debatt:

UiT setter seil for Our Ocean Youth Leadership Summit

meninger

Den internasjonale havkonferansen Our Ocean sjøsettes i Oslo onsdag og torsdag denne uka. UiT – Norges arktiske universitet er, med fire bærekraftspiloter, medarrangør for Our Ocean Youth Leadership Summit som følger konferansen.

Norge er vertsland for sjette utgave av Our Ocean hvor forskningsinstitusjoner, politikere og næring møtes for å dele erfaringer, løfte fram løsninger og skape momentum for handling på tvers av landegrenser.

Formålet er at havets helse kan sikres, i dag og for fremtidige generasjoner. Konferansen understreker viktigheten av å legge kunnskap til grunn for alle beslutninger som tas, slik at man kan beskytte havet, bruke marine ressurser på en fornuftig måte og sikre en trygg økonomi. Tema for konferansen er «learning, sharing, acting».

Framtida vår avhenger blant annet av et rent og sunt hav, og det haster å få på plass helhetlige, globale løsninger for å sikre havhelsa. Disse løsningene er et delt ansvar, ikke bare mellom nasjoner, men også på tvers av generasjoner.

Derfor er det veldig fint og viktig at Our Ocean Youth Leadership Summit arrangeres som en integrert del av Our Ocean-konferansen hvor studenter og unge entreprenører fra hele verden møtes for å jobbe sammen og påvirke fremtidas løsninger.

UiT var tidlig på banen og ønsket et arrangement for studenter av studenter. I februar ansatte universitetet åtte studenter i stillinger som bærekraftspiloter. Fire av oss har vært med i planleggingen og straks gjennomføringen av Youth Summit’en.

Som universitet har UiT mye å by på av kunnskap om havet, og noen av hovedsatsingsområdene til universitetet er nettopp bærekraftig bruk og forvaltning av ressurser. Med beliggenheten vår her nord, i en region med sterke fisketradisjoner, i landet med verdens nest lengste kystlinje, er det klart veldig verdifullt å kommunisere og bruke noe av denne kunnskapen i internasjonal sammenheng.

I tillegg er det en verdi i seg selv at vi bærekraftspiloter får bruke vår kunnskap gjennom samarbeid på tvers av studieretning, erfaringsgrunnlag og landegrenser.

Bærekraft stikker dypt ved UiT – Norges arktiske universitet hvor FNs bærekraftsmål er integrert i strategiplanen. Selv om vi har en lang vei å gå, er UiTs rektor Anne Husebekk tydelig på at det kreves handling:

«Det er viktig å involvere seg for å bruke havet fornuftig og på en bærekraftig måte. Ved store endringer slik som vi ser nå, må vi forstå hva som skjer og samtidig forhindre en havkatastrofe. Samhandling mellom akademia, politikk og næring er nøkkelen her, for sammen å komme fram til en løsning. Det at unge mennesker involverer seg så sterkt som de gjør nå, betyr at de ser alvoret i situasjonen og er innstilt på å gjøre endringer for å bevare havets helse.»

Flere studenter fra UiT er deltakere på Our Ocean Youth Leadership Summit, og Anne Husebekk bidrar som én av mentorene.

I tillegg holder Bård Borch Michalsen, førstelektor ved Handelshøgskolen ved UiT i Harstad, en egen workshop i presentasjonsteknikk. Our Ocean-konferansen kan følges via livestream på www.ourocean2019.no og Youth Summit’en kan følges på sosiale medier under emneknaggen OurOceanYLS.

Tirsdag var det kick-off for arrangementet, etterfulgt av to intensive bootcamp-dager. Vi bærekraftspiloter gleder oss «nåkka vanvittig» til å kaste loss.