Debatt:

Ei skjebnetid for Troms og Finnmark

Førstkommende mandag skal det nye fylkestinget konstituere seg i Harstad. De tre samarbeidende partiene skal presentere sin politiske plattform. Styringsform skal avgjøres denne mandagen – det blir en viktig beslutning for veien videre. Samme dag skal det nye fylkestinget ta stilling til logo. En viktig identitetsmarkør.

KONSTITUERES: Det nye fylkestinget konstitueres i Harstad mandag.   Foto: Trond Sandnes

meninger

Finnmark fylkesting har enstemmig gått inn for å beholde sin gamle logo, sidestilt med Troms sin eksisterende logo. Vil finnmarkingene bli hørt – eller overkjørt? Vedtaket her blir en interessant «syretest» på de politiske realitetene i det nye fylkestinget.

Et stort flertall av velgerne i Finnmark og Troms forventer at de tre samarbeidspartiene fra dag én legger på bordet en konkret, detaljert plan for reversering, med sikte på minst mulig ekstra omkostninger i den midlertidige organiseringen av storfylket.

Reversering må være styrende i alt arbeidet i fylkestinget fra det tidspunktet samarbeidserklæringen blir lagt fram.

Men det er utfordringer her. Det foregår for tida tunge administrative prosesser i fylkeskommunene i Troms og Finnmark, basert på vedtaket fra fellesnemnda i juni 2019, som slo fast at administrasjonen skal bygges opp etter «divisjonsmodellen». Fylkestinget i Finnmark ønsket ei administrativ organisering etter «tvillingmodellen», men vant ikke fram.

I det maktvakuumet som har oppstått fram til nyttår, så har administrativ toppsjef Stein Ovesen og hans nytilsatte divisjonsdirektører bortimot frie hender. De er fram til årsskiftet i praksis underlagt det eksisterende fylkesrådet i Troms, under ledelse av fylkesråd Willy Ørnebakk. Finnmark er spilt utover sidelinja, både politisk og administrativt.

Det er grunn til å rette søkelyset på at den administrative toppledelsen har tatt seg til rette og dirigerer Finnmark fylkeskommune før de offisielt skal fungere fra årsskiftet.

Formelt er ikke de nye administrative topplederne tilsatt i det nye storfylket enda. Det skjer først fra årsskiftet. Men i egenskap av at de er utpekt som prosjektledere innafor sine respektive fremtidige ansvarsområder har fellesnemnda gitt dem utvidete fullmakter. Det kommer nå urovekkende signaler fra mange hold om en rå og toppstyrt omstillings- og omorganiseringsprosess etter autoritære, nyliberale modeller. New public management i fri utfoldelse.

Omstillinga og omorganiseringen etter «divisjonsmodellen» er blitt en prosess der kjøttvekta rår. Makt og myndighet og personer sentraliseres i stor grad til Tromsø. Og det går raskt. 60 «ekspertgrupper» er for tida i arbeid – det kom nylig fram i mediene at Finnmarks-representanter nå er overarbeidet og overkjørt. De må fylle tunge oppgaver i flere grupper, i tillegg til sitt daglige arbeid, og det går ikke i hop.

Det nye politiske flertallet må straks ta grep i forhold til de administrative prosessene og sørge for at den administrative toppledelsen i alt sitt videre arbeid forholder seg lojalt til flertallets vilje om at storfylket skal reverseres ved første anledning. Det er det politiske flertallet som skal bestemme retninga, ikke den administrative toppledelsen. Hvis ikke dette respekteres, så må det få konsekvenser.

Det er en realitet at sterke økonomisk og politiske krefter ikke har gitt opp kampen for det tvangssammenslåtte, avdemokratiserte storfylket. Krefter som har planer om å utnytte de store ressursene i Finnmark for egen vinning.

Den nye rødgrønne flertallskonstellasjonen i storfylket har en stor og vanskelig og utfordrende jobb å gjøre med reverseringen. De skal vite at folk følger med. Vi i ForFinnmark og ForTroms skal gjøre vårt for å se til at folkeviljen i våre to fylker blir respektert og etterlevd.