Debatt:

Den glemte landsdelen

meninger

Fulgte et veldig interessant tv program på NRK 2 fredag kveld.

Her kom det frem historier om hva menneskene Kirkenes og Finnmark forøvrig opplevde under krigen, kraftig kost for oss som ikke opplevde dette, samt den endelige frigjøringen.

Vi fikk og se hvor preget folk er selv etter 75 år. Det er håpløst for oss som i ettertid skal prøve å sette oss inn i dette.

Derfor er det en stor skam at vi har en elite av historikere ved universitetet i Oslo som i mange tiår fornektet disse tilstandene som utspant seg her nord. Jeg tenker på partisanene, de som deltok i krigshandlinger i Gratangen og Narvik og flere med disse. Ja. Jeg må og nevne krigsseilerne.

Jeg husker vi hadde en journalist ved navn Kjell Fjørtoft som på 60- og 70-tallet gjorde en fantastisk jobb med å fortelle oss om hva som foregikk under og etter krigen. Jeg husker debattprogrammer på radio mellom Fjørtoft og disse historikerne fra Oslo som fornektet alt arbeid han hadde gjort.

Dette er en så stor skam som har fått stå uimotsagt i alle år etter krigen. Disse var nok mer opptatt av gutta på sykkeltur i skogene på Østlandet.

Tenke seg til at det som skjedde her nord ikke har vært pensum i skolene.

Så til kontrasten men likevel viktig i disse dager.

Nå har vi en elite bestående av redaktører og økonomer som ikke finner det forsvarlig å bygge jernbane i Nord-Norge. Omkvedet er at det ikke er økonomisk forsvarlig.

Jeg skulle med stor takk få vite hvem av jernbanestrekningene på Østlandet som går med overskudd.

Sannheten er at det er et stort pengesluk til en landsdel uten magemål.