Debatt:

Piggdekk og sikkerhet

Her handler det ikke om å gi bilister «rangen», skriver Ann-Sissel Enoksen.

Illustrasjonsbilde  Foto: Ronald Johansen

meninger

Produksjonssjef i Nokian Tyres (Kjetil Røssel) sier at piggfrie dekk har dårligere grep enn piggdekk på isete veier og på veier med hardpakket snø. Han er også tydelig på at de som er avhengig av å kjøre uansett vær eller kjører mye utenfor hovedveier bør bruke piggdekk.

Også dekkprodusenten Continental anbefaler og piggdekk på steder med kald vinter og isete bakker. Hos NAF scorer piggdekkene høyest på de nord-norske vinterveiene.

På det første og foreløpig eneste møtet i miljø- klima og samferdselsutvalget spurte undertegnede om hvor stor andel av Tromsø bilistene som måtte kjøre med piggdekk for at veggrepet skulle være egnet for bilister piggfrie dekk. Et helt kurant spørsmål der man også forventet et fakta svar.


Kan bli piggdekkavgift i Tromsø

Det kan gå mot innføring av piggdekkavgift i Tromsø.


Men, dette var tydeligvis noe man ikke burde ha spurt om. «Bilistene skal ikke ha rangen, unge og syke må ligge øverst» kom det kjapt og noe hissig fra den innleide foredragsholderen som dette spørsmålet ble rettet mot.

Nå er vi tilbake på det samme utgangspunkt som ved forslaget om å gjerde inn Tromsøya i bomring, å innføre nye avgifter uten at man legger til rette for alternativer. Rundt om i vår kjære kommune fins mange bratte og isete bakker. Vi har områder spesielt egnet for piggdekk, akkurat som fagfolk beskriver.

Og, mange av oss innbyggere er også avhengig av å kjøre uansett vær og å ferdes utenfor hovedveier. Da hjelper det lite å lokke med pant/prisreduksjon av ymse slag så lenge det ikke legges til rette for andre måter å reise til jobb på.

Her handler det ikke om å gi bilister «rangen», men om å påpeke at det er av sikkerhetsmessige årsaker i forhold til bosted at mange bilister i vinterbyen Tromsø og omlandet rundt velger piggdekk.

Det er ikke alltid at det er like relevant å sammenligne seg med Oslo eller skyve unge og syke foran i kampen for å få mulighet til å innføre flere avgifter