Studiesentrene må sikres økonomisk

Fylkestinget registrerer et stadig sterkere behov for å få flere utdannet til profesjonsyrkene i utdannings- og helsesektoren, og økt videreutdanning for et arbeidsmarked i sterk endring. Med lavere ungdomskull trenger vi å tilføre formell kompetanse til flere voksne.

Illustrasjonsfoto: Tor Farstad 

meninger

Det krever villighet til desentralisering fra universiteter og høyskoler og helhetlig finansiering av lokale studiesentre. Staten må også ta økonomisk ansvar for de studiestedene og studiesentrene som ligger utenfor hovedcampus.

I Troms har vi siden 1990 hatt særdeles vellykka eksempler på desentralisering av høyere utdanning, der man fremfor alt når etablerte voksne, de som ikke har mulighet til å ta utdanning ved hovedcampus i byene. Rundt 90 prosent av studentene blir boende lokalt også etter utdanningen og bidrar dermed til nødvendig kompetanse i distriktssamfunnene.

Det er avgjørende at det i alle deler av landet fins en geografisk struktur av større og mindre studiesentre/studieklynger, slik at studentene innenfor dagpendleravstand kan møtes til forelesninger, kollokvier og sideveis læring, i tillegg til eventuell digital undervisning.

Tilgang til utdanning er så viktig at studiesentre må inngå i helhetlig standard og forutsigbar struktur for høyere utdanning. Det er naturlig at fylkeskommunen som samfunnsutvikler får ansvar og midler til å sørge for en dekkende studiesenterstruktur regionalt, i nært samarbeid med kommunene/regionrådene og universitetet.