Leder:

Tiden er moden for piggdekkavgift i Tromsø

meninger

Kommunestyret skal i desember igjen ta stilling til hvorvidt de skal innføre piggdekkavgift i Tromsø, for å få flere bilister over på piggfrie dekk, og dermed bedre luftkvaliteten i Tromsø.

Man skal være svært varsom med å innføre nye avgifter for innbyggerne. Men i dette tilfellet kan innbyggerne velge å slippe avgiftene ved å velge et alternativ som forurenser mindre. Og det er et bærende prinsipp de fleste har forståelse for at det er forurenser som skal betale for å begrense konsekvensene ved forurensninga.


Senterpartiet sier nei til piggdekkavgift – dermed glipper flertallet til posisjonen

Ap, SV og MDG må søke støtte hos opposisjonen for å få flertall for piggdekkavgift – mangler fire stemmer for å få flertall.


Om det i tillegg legges opp til en ordning hvor samtlige midler hentet inn brukes til tiltak som bedrer luftkvaliteten i byen, vil det være en klar forbindelse mellom skattlegging og godene skattebetalerne får igjen. Det kan være i form av for eksempel mer kosting av veiene på våren, da støv fra vinterens grusing også er en vesentlig faktor for den dårlige luftkvaliteten.

Tromsø kommune har i lang tid forsøkt å få flere over på piggfritt med panteordninger av gamle piggdekk – der du ved å levere inn dine piggdekk til forhandler fikk et tilskudd på 1.000 kroner for å velge nye, piggfrie dekk. Dette har dessverre ikke gitt tilstrekkelige store utslag. I dag kjører fortsatt kun 17 prosent av Tromsøs bilister på piggfrie dekk, en marginal framgang på tre prosent fra 2016.


Har doblet antallet som kjører piggfritt i kommunen – men fortsatt lang vei igjen

Det er viktig at folk føler seg trygg, sier avdelingsleder Laila Falck – som selv bor på toppen av øya og kjører piggfritt.


Tromsø ligger langt over maksgrensene for svevestøv, og er nå pålagt en plan for å få ned andelen piggdekkbrukere. For folk med luftveisproblemer er situasjonen prekær, særlig i de høst- og vinterperiodene hvor det er lite snø, og det kjøres på bare veier. Da må hensynet til folkehelse gå over andre behov.

Derfor er det på høy tid at hensynet til bedre luftkvalitet får trumfe retten til å kjøre avgiftsfritt med piggdekk. Det bør innføres en piggdekkavgift i Tromsø.


Tromsø-bilistene blant dem som bruker piggdekk mest

I de fleste store byene sør i landet er piggfriandelen på over 85 prosent. I Tromsø er den på 17.