Debatt:

Salg av Muségata 2 i Tromsø

I mange år har forfallet svekket eiendommen enormt. Vi tror dette kan bli museumsbygningen og Tromsø kommunes gylne anledning.
meninger

Vi er to universitetsansatte og tidligere styremedlemmer i Kunstforeninga som håper Tromsø kommune gjennomfører salg av Muségata 2 til UiT.

I mange år har forfallet svekket eiendommen enormt. Vi tror dette kan bli museumsbygningen og Tromsø kommunes gylne anledning.

Lørdagens leder i Nordlys oppsummerer godt hvordan UiTs tilbud om kjøp av den gamle museumsbygningen forplikter renovering slik at eiendommens historiske verdi og betydning for Tromsø ivaretas.

UiT starter snart bygging av nytt Universitetsmuseum på Mack-tomta, og ønsker å se Muségata 2 i denne faglige og kulturelle sammenheng.

Kulturbyen og universitetsbyen smelter sammen i forskningsaktivitet, formidling, historie, kunst, utstillinger og musikk. Alt dette kan potensielt oppleves som en helhet med høy kvalitet.

Det betinger at Musgata 2 nå endelig kan oppgraderes. Bygningene er ikke blitt vedlikeholdt på svært mange år grunnet manglende finansiering.

Å takke ja til en slik helhetlig satsing på kultur- og kunstaktivitet vil være et løft for alle i Tromsø.