Debatt:

Kjære politikere, gjør barna våre trygge!

Vold og overgrep rammer barn oftere og nærmere enn vi tror. Det skjer over hele landet. Det skjer også i Tromsø kommune.

Illustrasjonfoto: Scanpix 

meninger

Forskning slår fast at overgrep mot barn er et omfattende samfunnsproblem. Nå må våre folkevalgte lokalpolitikere vise at de tar barns trygghet på alvor.

I oktober kom en ny omfangsundersøkelse, hvor barn mellom 12 og 16 år har fortalt om sine erfaringer med vold og overgrep. Tallene fra rapporten er nedslående. Ett av fem barn har opplevd fysisk vold fra foreldrene minst én gang, og en av 20 har opplevd grov vold som å bli sparket eller banket opp av en voksen i hjemmet. Seks prosent av barna har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen i løpet av oppveksten. Kun en av fem av dem som var utsatt for vold og overgrep hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet.

Den dystre statistikken vitner om at det gjenstår mye arbeid før alle barn i Norge er trygge. Skal vi lykkes med å gi barna en trygg oppvekst, må lokalpolitikerne og myndighetene ta ansvar. Det viktigste verktøyet vi kan gi barn og voksne for å forebygge og avdekke overgrep er kunnskap.

Vi vet at barna må møtes av voksne som har kunnskap, mot, trygghet – og ikke minst tid – til å snakke med barn om vold og overgrep. De voksne må også vite hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn. Vi vet at vi trenger gode planer og rutiner for å forebygge og avdekke vold og overgrep på alle nivåer – i kommunen, i skoler og barnehager, i idrettslag og andre fritidsarenaer. Dette forebygger, og det gjør at vi kan oppdage barna som bærer på en vond hemmelighet i hverdagen sin og gi dem den hjelpen de trenger.

Det er avgjørende at vi klarer å hjelpe barna tidlig for å begrense omfanget av skadene de har blitt påført.

Derfor oppfordrer vi dere, våre folkevalgte politikere i Tromsø kommune, til å undersøke hva slags handlingsplaner vi har i vår kommune for å beskytte barn mot vold og overgrep. Vi oppfordrer dere til å sikre at barn og voksne har kunnskap om hva vold og overgrep er, og hvordan man kan få hjelp. Vi trenger også nok voksne med tid og kompetanse – i barnevernet, i skoler og barnehager, i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Vi kan alle bidra til at barn i Tromsø er trygge. Et særlig ansvar ligger på lokalpolitikerne, som har en unik mulighet til å sørge for at dette gjøres systematisk og grundig – og det på alle arenaer hvor det er barn til stede.

Det handler om å sikre gode planer, og det handler om å sette av penger. Slik kan vi forebygge, oppdage og stoppe vold mot barn, og hjelpe dem som er utsatt.