Debatt:

Ikke fornøyd med 90 prosent beredskap i ambulanseflytjenesten

En beredskap på 90 prosent er ikke godt nok, skriver helseminster Bent Høie (H).

ikke fornøyd: Helseminister Bent Høie (H) er ikke fornøyd med beredskapen i Nord-Norge. Foto: Ronald Johansen 

meninger

I august og september var beredskapen for ambulansefly på litt i overkant av 90 prosent. Dette ble blant annet forklart med en teknisk feil som førte til 30 døgn med utmeldinger.


Enighet mellom Babcock og pilotene om ny avtale

Luftambulansetjenestens Flygerforening (LTF) og Babcock Scandinavian AirAmbulance kom i dag til enighet om en fireårig avtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for selskapets piloter.


Feilen er nå utbedret og under kontroll på alle fly. Likevel har ikke beredskapen blitt bedre i oktober, med et beredskapsnivå på 90,65 prosent.

Ifølge Helse Nord får pasientene den hjelpen de skal ha. Men en beredskap på 90 prosent er likevel ikke godt nok. Derfor er det satt inn en rekke tiltak for å sikre en bedre beredskap fremover.


Debatt:

Er vi klare for vinteren, Høie?

Dagens krise er en sak for seg, men vi må også forhindre at dette skjer igjen, skriver Ingvild Kjerkol (Ap) om ambulanseflytjenesten.


Babcock har fra og med 11. november satt inn et ekstra fly og mannskap fra Sverige. Flyet er sertifisert for kortbaneoperasjoner og skal i størst mulig grad bemannes med piloter som kan fly kortbane. Det skal stå i Alta og være et tillegg til den øvrige beredskapen, og skal raskt kunne flyttes til andre baser ved behov.

Flyet blir i Norge til operatøren Babcock klarer å levere normal beredskap med sine norske fly. I tillegg til dette stiller Forsvaret med et ekstra helikopter lokalisert til Øst-Finnmark. Dette er tiltak som skal bidra til et betydelig høyere beredskapsnivå fremover.


Babcock setter inn ekstra ambulansefly og starter forhandlinger med pilotene

Luftambulanseoperatøren Babcock setter inn et ekstra kortbanefly med eget mannskap for å bedre beredskapen i nord. De møter også pilotene til forhandlinger.


Parallelt med dette har det også blitt gjort andre viktige grep. Den store utfordringen de siste ukene har vært tilgang på piloter for å fylle vaktplaner og dekke opp for sykefravær. Det har manglet til sammen syv piloter på basene i Kirkenes, Alta og Brønnøysund, mens det samtidig har vært syv piloter for mange på Gardermoen.


Luftambulanseberedskap opp i Stortingets spørretime:

Frykter for beredskapen på grunn av pilotmangel

I de fire første månedene har regulariteten til ambulanseflyene til Babcock ligget på rett over 90 prosent. – Det er ikke godt nok, sier helseminister Bent Høie (H).


Luftambulansetjenestens Flygerforening (LTF) og Babcock kom 8. november til enighet om en fireårig avtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for selskapets piloter. Avtalen skal nå ut på en uravstemning blant medlemmene i LTF. Enigheten innebærer at de syv pilotene på Gardermoen som etter overtakelsen 1. juli ikke har hatt faste oppdrag, vil kunne begynne å fly pasienter.

Både LTF og Babcock mener at denne avtalen, som vil gjelde til våren 2024, kommer til å styrke beredskapen.