KrF-lederen svarer Egon: «Holstads tekst oser av forakt»

Egon Holstads tekst oser av forakt. Å løfte en debatt om menneskesyn og miljøengasjement er det dummeste man kan gjøre, dersom du tror iTromsøs leder publisert 13. november, skriver KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.  Foto: Ryan Kelly/NTB Scanpix

meninger

Til landsstyret i KrF fredag 8. november sa jeg at det kristne menneskesynet er under angrep fra dem som vil gjemme vekk religion fra det offentlige rom, fra høyreekstreme og deler av den grønne bevegelsen i Europa og USA. Jeg har hele veien lagt vekt på det positive sidene ved miljøbevegelsen – og KrF løfter klimasaken høyt. Den kampen må vi vinne, sammen. Jeg betrakter miljøbevegelsen som en viktig alliert for KrF.


Kommentaren

Ropstads politiske tungetale

Først ble julen truet av IKEA. Nå er menneskeverdet truet av miljøbevegelsen. Våre verdier er sannelig under press for tiden.


En diskusjonen om hvilket menneskesyn man bygger er viktig. For det er ikke en selvfølge at man ser på mennesket med en iboende verdighet. Menneskeverdet, altså ideen om at mennesket er et vesen med spesielt høy verdi, og at alle mennesker har den samme, høye verdien uavhengig av egenskaper, funksjonsevne og bevissthet, er under press og debatt.

«Medlemskap i arten Homo sapiens gir ikke automatisk retten til å leve», skriver den australske moralfilosofien Peter Singer. Ifølge Singer er det ikke noe spesielt ved å være menneske. I boken Animal Liberation (1975) skriver han at dette er et utslag av en «spesisisme», altså en artssjåvinisme som sammenliknes med rasismen. Signer har utvilsomt sine tilhengere i den norske debatten, som for eksempel Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri. Animal Liberation har vært en viktig bok for deler av den radikale dyrevernsbevegelsen.

Det er kjennetegn som selvbevissthet, rasjonalitet, interesser og følelser som gir en skapning verdi, ifølge Singer. Siden ikke alle mennesker har slike kjennetegn, er heller ikke alle mennesker av verdi. Derimot kan noen dyr, som sjimpanser eller gorillaer, være «personer» og ha krav på beskyttelse.

Ut fra denne tankegangen har Singer inntatt kontroversielle standpunkter om eutanasi (aktiv dødshjelp) og avliving av spedbarn med spesielle handikap. Dette har fått enkelte til å kalle australieren for «verdens farligste filosof».

Jeg mener Peter Singers tankegods er livsfarlig – og det var slike ideer jeg hadde i tankene da jeg advarte mot et menneskesyn som har fått fotfeste i deler av den grønne bevegelsens underskog.

«Mennesker er en pest på jorden som må kontrolleres ved å begrense befolkningsveksten», har Sir David Attenborough sagt. Jeg har stor respekt for den britiske programlederlegenden, men holdningen han gir uttrykk for her er problematisk, og dessverre svært utbredt.

Mennesket har utvilsomt ansvar for miljø- og klimakrisen, men når menneskets fremstilles som det verste «masseødeleggelsesvåpenet» på jorden, er veien kort til å argumentere for tiltak som setter menneskerettigheter til side. Miljøaktivistene tilknyttet Extinction Rebellion har demonstrert i Oslos gater, de argumenterer for en politikk som skyver demokrati og menneskerettigheter til sides.

Jeg mener det er verdt å minne om at alvoret i situasjonen ikke må få oss til å gradere menneskeverdet eller sette menneskerettigheter og demokrati til side. Det er ved å skape menneskeverd at vi kan ta tak i miljø- og klimakrisen.