Debatt:

«Piggdekk til glede eller besvær?»

Hvis Høyre fremdeles er i besittelse av overlevelseinstinkt, bør de trekke i nødbremsen

  Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

meninger

14 november viser iTromsø på førstesiden to av Høyres unge bystyremedlemmer, som oser av selvgod klokskap. Hva det virkelig oser av vil partiet Høyre få rikelig kjennskap til. Velgere som satte sin lit til partiets troverdighet og stabilitet opplever det stikk motsatte. Hvilken tillit har et parti som smuldrer bort på grunn av splittelse, og ideologisk villfarelse? Resultatet vises ved neste valg. Alt avhenger av hvilke politiske virkemidler partiet setter inn som korrigering og rettledning av villfarne, som smuldrer bort partiets troverdighet.

De to mener at nå skal alt bli så mye bedre, bare vi får vekk de stygge piggdekkene som stikker seg ut som den verste miljøforderver. De som ikke ønsker å bedrive isdans på fire hjul, skal betale. Forhenværende politimester Fyn bebudet bøter til dem som ikke overholdt veitrafikkloven og ikke var skodd etter forholdene. Hvis nåværende politimester også tolker trafikkloven på samme måte som Fyn, kan det bli dyrt å kjøre piggfritt.


Høyres kommunestyregruppe fristilles: får stemme som de vil om piggdekkavgift

Høyres kommunestyrerepresentanter kan reservere seg når det skal stemmes om innføring av piggdekkavgift.


Når halvparten betaler piggdekkavgift, og den andre halvpart ikke kjører med angst for ufrivillig seilas på glattisen, og frykt for bøter som koster flere ganger mer enn avgiften, hvor står vi da? Selvfølgelig betaler vi, for ingen ønsker å kaste bort penger på bøter mange ganger større enn avgiften. Er ulykken først ute og man skader bilen, vil boten resultere i avkorting av forsikringens ansvar.

Som ledd i forherligelsen sammenlignes vår by med Trondheim. Felles i begge byer er støvet i gatene. I Trondheim ble støvplagen mindre når pengene strømmet til kommunekassen og bilistene betalte kostingen. Det sies intet om hvor ofte gatene ble kostet før bilistene sto for finansieringen. Rengjøring er en selvfølgelighet i sunne og gode miljøer. Det besynderlige er at hittil har kosting av vår bys gater vært et sjeldent syn, helst bare i tiden før 17. mai.

Nå skal alt bli så mye bedre. Tror vi. Og hvem blir ikke ør og tommelomsk av forestillingen om piggdekkavgiften som skaper en pengebinge på nesten 40 mill.? Noen hver kan påvirkes av langt mindre pengeberg enn dette. Piggdekkentusiastene har hittil forfektet påfunnet som et produkt av vakker omtenksomhet, og forbedring av luftkvaliteten til beste for avdankede store røykere og andre med ikke selv på førte puste problemer.


iTromsø mener:

Høyre lar ikke ideologi komme i veien for fornuften

Luftkvaliteten i Tromsø er ikke god nok. Én av årsakene er den høye andelen av bilister på piggdekk. Flere passive tiltak har vært forsøkt for å få ned piggdekkandelen, uten å gi resultater. Derfor er det på tide å teste ut en moderat piggdekkavgift.


Etter medias åpenbaring om avgiften som vår tids Sareptas krukke med alle de millioner, er kanskje de edle motivet overtatt, i beste fall ispedd griskhet. Høyres plutselige snuoperasjon styrker slike mistanker. Beklageligvis rekker ikke det fromme hensyn til industri og boligområdene på Nord Tromsøya, som opplever sand og støv fra industri i området. Henviser til medias reportasje fra firmaene Dagenborg og Traasdahl. Dette er den største luftforurensing i Tromsø. Hva gjør kommunen?

Piggdekkavgift er ikke en livstruende katastrofe for velgerne. For Høyre som derimot smuldrer bort sin siste rest av troverdighet, kan katastrofen være nær forestående. Det utrolige har skjedd. Høyre forlater sitt borgerlige ståsted, omfavner sin egen politiske synshemming og blir sosialdemokrater som stemmer for piggdekkavgift.

Velgernes dom er klar. Uten Høyres stemmer ville ikke flertallet vært til stede for vedtaket. Og det skal vi minnes. Hvis partiet fremdeles er i besittelse av overlevelsesinstinkt, og hvis det finnes våkne og oppegående medlemmer i Høyre, bør de trekke i nødbremsen. Høyre har ikke oppnådd de store resultater, etter den villfarne reinkarneringen av slumrende politikere. Fortsetter partiet sin negative markedsføring, er den sosialistiske tilnærming en fortsettelse til selvutslettelse. Og de lykkes. For Høyre er det på tide å beskikke sitt hus, og vise velgerne hvordan partiet på nytt skal finne igjen siste rest av sine glemte ideologier.

Til sist en oppfordring, hvis det finnes en våken elite i Høyre. Ta over styringen før Høyre ender som miniparti.


Frp tordner mot Høyres piggavgift-støtte:

– Høyre er ugjenkjennelig, og har sosialistiske tendenser

Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) har piggene ute mot sine borgerlige samarbeidspartnere.