Kommentar:

Skinner og skinnhellighet

Nord-Norgebanen er en viktig kampsak, men det lukter når noen vil ha det til å gå fullt så på skinner som tilfellet var her, skriver Stig Jakobsen.
meninger

Det er en del svært gode grunner til at krav om innsyn og åpenhet har tvunget seg fram i kommunepolitikken. Nettopp en slik sak støtte vi på i uka som gikk, hvor sammenblanding av roller tydelig kom for en dag.

SV-gruppeleder og formannskapsmedlem Pål Julius Skogholt har lobbyert for at Norsk Bane skal få millionstøtte til en søknad om å lage en alternativ utredning om Nord-Norgebanen. I tillegg sitter han i styret til selskapet.Norsk Bane ønsker offentlig finansiering fra blant annet Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. De ber om til sammen seks millioner kroner.

Leder av Jernbaneutvalget, Terje Traavik, er kritisk til det han mener er en rolleblanding. Opposisjonen har også vært ute med pekefingeren, og mener at særlig SV burde være obs på slikt.

«Dette virker som en bevisst rolleblanding, som er uheldig. SV, som har gått så hardt på banen for åpenhet og rundt politiske prosesser, burde være helt åpen i slike saker. De følger ikke egne spilleregler», sa Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe til iTromsø fredag.


Mener kritikk av Norsk Bane er et sololøp fra jernbaneutvalgets leder

Åsne Øysteinsdotter Høgetveit (SV) mener jernbaneutvalgets leder kjører et sololøp når han skyter ned Norsk Banes søknad om millionstøtte fra kommunen.


Skogholt deltok på flere møter hvor han argumenterte for å gi midler til Norsk Bane – blant annet i et møte mellom ordfører Gunnar Wilhelmsen og Jernbaneutvalgets leder. Etter møtet sendte Traavik en e-post til Wilhelmsen med kopi til ordførernes rådgiver, Thomas Birkeland, hvor han advarte mot å gi støtte til Norsk Bane. Han mente søknaden var svak, og problematiserte Skogholts engasjement i saken.

Pål Julius har opp gjennom årene vært både statssekretær, fylkesråd og aktiv SV-politiker. Erfaringen tilsier at han burde visst bedre.


Selskap ber om millioner for å utrede Nord-Norgebanen på nytt

Kommunens eget jernbaneutvalg mener at å støtte den nye utredningen vil kunne være ødeleggende for ambisjonen om å bygge Nord-Norgesbanen.


Tilgangen til kommunestyret, ordføreren og beslutningstakere i kommunen er stor når man sitter som medlem i formannskapet. Muligheten til å påvirke er enorm. Det er dette som gjør dobbeltrollen så problematisk. Her burde det for lengst ringt en bjelle, og kontakten selskapet har med kommunen burde vært håndtert av andre styremedlemmer.

Det som gjør saken enda mer problematisk er forsøket på hemmelighold. SV-politikeren oversendte 8. oktober et utkast av søknaden fra Norsk Bane til lederen av Jernbaneutvalget. Han krevde at utkastet måtte være konfidensielt.


Lobbyerte for alternativ utredning av Nord-Norgebanen:

Refser Skogholt (SV) for rolleblanding: – Uheldig, uryddig og overraskende

Høyre og Frp er svært kritisk til at SV-gruppelederen har lobbyert mot kommunen for et selskap hvor han sitter i styret. Frp mener det kan være en sak for kontrollutvalget.


Traavik retter skarp kritikk mot måten saken er håndtert. Han mener det er gjort en stor operasjon for å holde søknaden til Norsk Bane skjult. Selv om kommunen har hatt utkastet til søknaden, er den ikke journalført noe sted, påpeker han.

Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) mener dette er uryddig: «Man kan ikke sitte på begge sidene av et bord og påvirke, og i denne saken har han også forsøkt å gjøre det underhånden, ved å forlange konfidensialitet om en søknad han har delt». Jørgensen mener slike saker kan svekke tilliten til politikere.

Da de rødgrønne tok over stafettpinnen etter valget, var det mange som var forberedt på at det kom til å dukke opp bukk-og-havresekk-situasjoner. At de skulle komme i tilknytning til Pål Julius Skogholt, er imidlertid overraskende.


Frp- og SV-topper går sammen for Nord-Norgebanen

De to stortingsrepresentantene Per Willy Amundsen (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) står bak et forslag til Stortinget som de fremmer sammen torsdag.


SV-lederen har innrømmet at å be om konfidensialitet fra Traavik var unødvendig og dumt. Han understreker imidlertid at han ikke deltok i møtet med Jernbaneutvalget i forrige uke, hvor Norsk Bane presenterte planene.

Skogholt gjemmer sine handlinger bak at han jobbet for Nord-Norgebanen, som er en så viktig sak for landsdelen.

Ingen vil vel argumentere mot den kjernesakens signifikans. Men selv i en så viktig sak er det fortsatt ikke slik at målet helliger middelet.


Kommentar:

Spillet om Nord-Norgebanen er i gang

Politisk redaktør Martin Lægland tar for seg den usannsynlige alliansen mellom Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp).