Debatt:

La oss snakke om sex!

Seksualundervisningen i den norske skolen er altfor dårlig. Den er gammeldags, ekskluderende, lite omfattende og veldig ensidig. Skoleelevene fortjener bedre enn dette, mener lederen i Tromsø AUF.

LEDER I TROMSØ AUF: Sigrid Vorland.  Foto: Privat

meninger

Vi snakker ofte om at skolen skal være en plass for alle, hvor alle skal kunne føle seg inkludert og representert. Men dette gjenspeiles ikke i det hele tatt i seksualundervisningen som gis. Vi lærer for eksempel absolutt ingenting om sex og seksualitet for LHBTQ-personer. Dette skaper et feil og ensidig bilde for ungdom, og hjelper iallfall ikke unge med å bli tryggere på seg selv og egen seksualitet.

Problemet her ligger i at det ofte er mest fokus på de negative sidene ved sex, og vi unge får nærmest bare en liste over ting vi ikke må gjøre, og ting vi må passe på. Jeg tror at å fokusere på både positiv og mangfoldig seksualitet er viktig både for å vise at det finnes flere sider av seksualitet, og at alle er forskjellige.

Seksualundervisningen tar heller ikke opp det unge selv vil lære mer om, for eksempel om grensesetting og trygg sex. Det er ikke noe tvil om at kunnskap skaper trygghet. Dersom man har god seksualundervisning på skolen kan man lettere sette sine egne grenser, fordi man har mer kunnskap og vet mer om hva man går til.

Blant annet har #metoo i aller høyeste grad vist oss hvor viktig det er å gi barn og unge mer bevissthet om både deres egne og andres grenser.

Seksualitet handler også om mye mer enn bare sex. Det handler om ansvar, tillit, kroppsidealer, grensesetting og identitet. Men seksualundervisningen man får på skolen er ikke i nærheten av å dekke alt dette.

Og ærlig talt, hadde det vært et hvilket som helst annet fag hvor elevene manglet kompetanse selv etter fullført opplæring, hadde det blitt gjort noe med for lengst.

Jeg tror mye av problemet her ligger i at det ikke er en tilstrekkelig nasjonal læreplan for seksualundervisning, slik at man lærer det samme over hele landet. I dag er det lagt opp til at skolene selv må finne ut hvordan de skal gjøre dette. Altfor mange lærere syntes det er kleint å snakke om sex, og det går utover elevenes undervisning.

Seksualundervisningen jeg fikk på skolen besto av omtrent én time i naturfag i sjette klasse hvor vi skulle lære hvordan barn blir til. Læreren syntes dette var så kleint å snakke om at vi fikk beskjed om å lese sidene i boka på egen hånd.

Altså, hvis det er slik lærere legger tonen når det er snakk om sex og seksualitet er det ikke rart unge syntes det kan være vanskelig å snakke om, og ikke føler seg trygg på seg selv og egen seksualitet.

Skolene burde heller lagt opp til at vi elever lærer om ting som trygg sex, kjønnssykdommer, identitet, ansvar og grensesetting gjennom seksualundervisningen, istedenfor den gammeldagse, ensidige og ekskluderende undervisningen i dag, som absolutt ikke hører hjemme i 2019!