Debatt:

Piggdekk, svevestøv, og slu politikere

Vet disse unge idealistene i kommunestyret hvilket ansvar de tar på seg ved å forsøke å dreie transportinfrastrukturen over i hasardiøs retning, spør Ove Høgtun i sitt innlegg.

Illustrasjonsbilde  Foto: Ronald Johansen

meninger

Tromsø er en innflytterkommune. En stor andel av innbyggerne har sine røtter og hjemstavn i distriktene. Det er bilen som skaper forbindelsen mellom byen og hjemstedet.

De unge idealistene i kommunestyret mener at vi fint kan kjøre piggfritt i 75 prosent av tiden. Dessverre må vi vanlige dødelige også kjøre i den resterende 25 prosent av tiden. Selv om det går bra i 99 prosent av kjøreturene, så er det de siste fraksjonene som fører til lemlestelse og død.


Piggdekkgebyret fikk ikke flertall i formannskapet – saken avgjøres neste uke

Tiltaksplanen for å bedre luftkvaliteten i Tromsø kom seg gjennom miljøutvalget, men i formannskapet satte politikerne ned foten. Høyre mener folk betaler nok skatt og at renhold av veier bør kunne finansieres uten særegent gebyr. Nå skal partiet lete etter midler i driftsbudsjettet.


Dessverre er det slik at selv om bygatene er saltet til døde, er det som oftest naturlig vei i resten av kommunen og fylket.

Eksempelvis kjørte en person med sin familie hver helg en vinter til Svolvær i forbindelse med sykdom i familien. Vedkommende mener at uten piggdekk ville familien garantert ha vært med i ulykkesstatistikken den angjeldende vinteren.


Disse ni grepene skal sørge for renere luft i Tromsø

Kommunen har laget en tiltaksplan for å redusere svevestøvet i Tromsø. Alle inntektene fra piggdekkgebyret skal øremerkes tiltak som gir bedre luftkvalitet.


Heldigvis var det den vinteren mulig å bruke familiens begrensede ressurser til å kjøpe gode piggdekk i stedet for piggdekkoblater.

Erfaringsmessig vil det som regel være varierende føre på en vintertur fra Tromsø til eksempelvis nordre-Nordland, vekslende mellom snøføre, blankis, og ned mot -30C på innlandet. Selvfølgelig kan man kjøre piggfritt på tørrsnø, men når man passerer Bjerkvik er det mer vanlig med sørpe og regn.


Kritisk til piggdekkgebyr: – Vi har blitt en avgiftskåt by

I torsdagens møte i Miljø-, klima og samferdselsutvalget kom saken om tiltak for bedring av luftkvalitet på bordet. Ett av de ni tiltakene er innføring av piggdekkgebyr.


Det er krevende nok å holde seg på veien når regnet speiler seg i isen. Når man så møter en tunglastet trailer på tverra er det godt å kunne stoppe på 50 meter med piggdekk fremfor 100 meter med piggfrie dekk. Med piggdekk har man i tillegg kanskje mulighet til å vri seg forbi uten skader.


I Tromsø kjører 83 prosent av bilene med piggdekk, men innføres gebyr så vil tallene trolig ned

Med piggdekk på 83 prosent av bilene troner Tromsøs befolkning øverst på lista i hele landet. Ifølge Statens vegvesen kan man imidlertid forvente at andelen vil gå betraktelig ned hvis piggdekkgebyret innføres.


Vet disse unge idealistene i kommunestyret hvilket ansvar de tar på seg ved å forsøke å dreie transportinfrastrukturen over i hasardiøs retning? Hvor mange invalider og drepte skal til for å forsvare disse 39 mill. sølvpenger som skal inndrives til en slunken kommunekasse?

Det heter så fint i avisen at «ulykken skjedde fordi han kom over i feil kjørebane». Vi bilister forlanger at avisene presiserer, i de tilfellene det er relevant, at ulykken skjedde fordi noen villfarne politikere hadde forledet bilisten til å kjøre med uegnede dekk!


Leder:

Drivstoffavgiftens store tapere

Vær forsiktig med hva du ønsker deg, heter det i et gammelt visdomsord. Med kommunens nye forslag om å doble drivstoffavgiften, er det en del bompengemotstandere som snart vil møte seg selv i døra.


Det mest ironiske i saken er at disse politikerne gjemmer seg bak «miljøkrav» relatert til svevestøv.

De kan umulig ha lest rapporten fra den kommunale undersøkelsen av luftkvaliteten i Tromsø som ble gjort ved hjelp av støvsamlere på bybussene. Konklusjonen sto i byavisene i sommer, og viste at byluften var fin, med unntak av området ved betongfabrikken, veiutbyggingen på Gimle, Madsens gruslager nedenfor Langnesbakken, og utbyggingsområdene ved Bjerkaker og ved Fagereng.


Slik skal piggdekkgebyret kreves inn

Hvis politikerne innfører gebyret vil det kreves inn 1400 kroner per kjøretøy fra høsten 2020. Det vil også være mulig å betale per dag (35 kroner) og per måned (450 kroner).


Svevestøv finnes der det jobbes med, og søles med sand. Å skylde på bildekk virker derfor å være en total skivebom. At luften i Tromsdalen skal være forurenset må bero på synsing, da kommunen ikke har noen målestasjon der.

Det ble annonsert fra disse «politikerne» at målestasjonen som står i støvgufset ved betongfabrikken skulle flyttes til Charlottenlund for å få et mer representativt bilde av luftforurensningen i byen. Hvorfor er ikke dette gjennomført?

Tromsø har ikke landets dårligste luftkvalitet. Men vi har kanskje landets slueste politikere?


Anbefaler politikerne å vedta piggdekkavgiften: – Det eneste virkemiddelet som monner nok

Før nyttår må politikerne i Tromsø ha vedtatt en tiltaksplan mot luftforurensing. Administrasjonen anbefaler piggdekkavgift som det viktigste verktøyet.