Debatt:

Ja til sosial dumping, Fpu?

Fpu vil si ja til en forretningsmodell og et firma som er kjent for lovbrudd og sosial dumping, skriver redaktør Atle Hagtun i Norges Taxiforbund.

  Foto: Haakon Steinmo (arkiv)

meninger

I hele Nord-Norge er drosjeprisene i dag regulert av myndighetene gjennom maksimalprisforskriften. En må derfor lure på hva slags priser Ole Jakob Warlo i Troms og Finnmark FpU forventer seg når han skriver «Alle har kjent på frustrasjonen over skyhøye priser på taxi etter en drosjetur» (iTromsø 5/12).

Skal drosjesjåfører ha lønn for jobben, Warlo?


Debatt:

Konkurranse i drosjenæringen er sunt

En liberalisering av drosjenæringen vil komme forbrukerne til gode. Dagens monopoliserte system hindrer konkurranse og rettferdige vilkår for andre selskaper som vil utfordre den etablerte drosjenæringen.


Maksimaltakstene er godkjent av Konkurransetilsynet etter søknad fra næringen, og er basert på hva det koster å drive en drosje i Norge, inkludert lønn til sjåførene. Det er derfor ikke noe grunnlag for å forvente lavere priser enn disse hvis svaret på spørsmålet over er ja.

SVARER Atle Hagtun i Norges Taxiforbund svarer Warlo (Fpu). 

Men så vet vi jo at Fpu og de andre borgerlige ungdomsorganisasjonene har drevet en aktiv kampanje for selskapet Uber gjennom mange år, og lyktes ved at regjeringen i sin plattform vil ha «mer delingsøkonomi i persontransporten». Det vil si ja til en forretningsmodell og et firma som er kjent for lovbrudd, moms- og skatteunndragelser, underskuddsdrift og sosial dumping.

Flere og flere oppdager nå baksiden av dette løsarbeidersamfunnet, og selv i USA strammer nå myndighetene til med nye reguleringer for å hindre sosial dumping og fullstendig tetting av bytrafikken.

Skandalen er at regjeringspartiene har vedtatt en lov som har som uttalt mål å legge til rette for denne typen selskaper, på tvers av skarpe protester fra alle faginstanser, politiet og fylkeskommunene. Den skarpeste protesten av alle kom fra Troms fylkesting, etter initiativ fra Frp!

Når Warlo snakker om «delingsselskaper som Uber og Lyft» avslører det løgnen bak hele denne saken, og som gjør den til en skandale. Drosjedrift har ingen med «deling» å gjøre, det er næringsdrift, og den skal foregå på like vilkår. Uber og Lyft forutsetter ulike vilkår, og underbetaling av sjåførene, De har massive underskudd og er ikke bærekraftige som selskaper. Børsverdien er sunket med over 30 prosent siden de ble notert i mai.

Overalt hvor antalls- og prisregulering av drosjer er opphevet, har det ført til høyere priser, lavere inntjening pr. bil, lavere kvalitet. Derfor gikk for eksempel de store byene i USA tilbake på en liberalisering de forsøkte på 1980-tallet. Nå sist er det Finland som har mislyktes og revurderer loven.

Det Warlo snakker om er derfor ikke «en enklere hverdag for folk flest», men et angrep på den norske samfunnsmodellen, og et ja til sosial dumping. Kampen mot løsarbeidersamfunnet blir en viktig politisk sak for flere enn drosjenæringen fremover.

I tillegg vil drosjenes samfunnsoppdrag og plass i kollektivtransporten komme mer i fokus, dersom forsøket på å rive ned taxi som profesjonell næring lykkes. Også der kan Warlo lære litt av fylkeskommunenes høringsuttalelser. Ingen kan si at ikke regjeringen ble advart.