Debatt:

Til dere som sier nei til piggdekkgebyr: Kom med forslag som sikrer trygg luft til alle

I Tromsø snakker man siden 1999 om innføring av piggdekkgebyr for å få kontroll med svevestøvproblemet. Siden 1999 bukker man under for populister og faktadreiere!

VIL HA REN LUFT: Leder i Miljø-, klima- og samferdselsutvalget, Barbara Vögele (MDG), ser ingen alternativer til piggdekkgebyr hvis man skal sikre ren luft til alle i kommunen.  Foto: Frank Lande

meninger

Siden 1999 er det blitt flere biler og mer svevestøv fra asfalten. Siden 1999 har man fått enda mer kunnskap om hva som forårsaker støvet, hvem som blir syk og hva som kan være løsningen. Siden 1999 har vi ikke gjort nok.

Siden 1999 har vi drevet med sandpåstrøing (eller bedre: støvpåstrøing). Alle tiltak for å redusere piggdekkbruk var for svake, alle tiltak for å få redusert trafikken var for svake. Hvorfor? Fordi vi ikke visste bedre? Nei, fordi vi ikke ville bedre.


Høyre har bestemt seg: – Vi går imot å innføre piggdekkavgift

Gruppeleder Erlend Svardal Bøe sier at Høyre vil foreslå en alternativ plan for å redusere svevestøvet uten piggdekkavgift. Dermed ligger det an til at avgiften blir nedstemt i kommunestyret på onsdag.


Kommunen skal fortette i sentrumsområdene. Nå bygges Vervet sør for brua og Nordbyen skal også få et massivt tilskudd av boliger rett nord for brua. Dere som klager så høyt på piggdekkgebyr: Har dere gått eller syklet over brua i piggdekkperioden, når asfalten er bar? Er dere klar over at det finnes mange som ikke kan bruke brua på grunn av luftveisproblemer? Er det greit? Er dere klar over hvordan bomiljøet blir i de områdene? Støvet skiller ikke mellom dyre boliger og billige boliger. Støvet skiller ikke på folk.

Nå har kommunen fått pålegg. Miljødirektoratet sier at vi skal ha en tiltaksplan som sannsynliggjør at vi får redusert svevestøvkonsentrasjonen ellers blir det 250.000 i bot. Tror dere som er imot piggdekkgebyr virkelig at direktoratet er tilfreds uten at det ene virkemiddelet man vet funker er på plass?


Debatt:

Lettlurte politikere og sleipe influensere

Det kan se ut som om kommunestyret bevisst er ført bak lyset i denne saken!


Her er det noe av det vi gang på gang har tilbakevist men som gjentas til det kjedsommelige. Jeg prøver en siste gang, til tross for at de som skriker høyest ikke kommer til å lytte. Eller ikke er villig til å forstå!

PÅSTAND: Det er anleggsstøv og industristøv som er det verste i Tromsø. NEI, støvet vi overstiger grenseverdiene for har nesten utelukkende samme sammensetning som veiasfalt.

PÅSTAND: Vi trenger at folk kjører piggdekk fordi veiene ellers blir for glatte og utrygge. NEI, Vegvesenet sier at 10–30 prosent piggdekkandel er mer nok.

PÅSTAND: Politikere vil forby piggdekk. NEI, vi ønsker ikke å forby piggdekk, men vi ønsker at de som kan gå over til piggfrie dekk gjør det og at de som kjører med piggdekk betaler for ekstra type renhold.

PÅSTAND: Det er bare å la bydrift koste og spyle litt ekstra så er problemet løst. NEI, bla. kreves det en variasjon av spesialbiler som kun har ett mål, det er å få bort PM10 og PM2,5. Disse bilene har kommunen ikke per i dag, heller ikke nok personell.

PÅSTAND: Tromsø kommune er hovedsakelig distrikt, likevel tvinger politikerne folk til å betale piggdekkgebyr. NEI, distriktene blir ikke gebyrsone!


Debatt:

Piggdekkavgift på feil grunnlag

Saksfremlegg og data foran kommende kommunestyremøtet er et elendig og feilaktig grunnlag for å kunne ta den viktige avgjørelsen om innføring av piggdekkavgift i Tromsø.


PÅSTAND: “Ingen partier tenker på folket, først meg sjøl og hvis d blir noe igjen skal jeg ha d sjøl er blitt alle partiers kjennemerke.” NEI, de som står på for innføring av piggdekkgebyr tenker ikke på seg selv. De tenker på folket! De tenker på barn og unge med astma, de tenker på de voksne som har luftveisproblemer, som har KOLS, kreft, nedsatt immunforsvar etc. Det er de det jobbes for i denne saken.

Å innføre piggdekkgebyr er ikke høyt oppe på popularitetsrankingen, men det er helt uunngåelig for å kunne ha nok spesialressurser til å skape en trygg og sunn byluft. Det er essensiell hvis vi skal ha en byluft for alle.

For å være helt ærlig, så hadde det vært utrolig mye mer behagelig å lukke øynene, glemme det hele og la ting fortsette å skurre. Ingen grov Facebook-hets, ingen idioterklæringer, ingen sammenligning med Hitler eller ønsker om at jeg skal kjøre i fjellveggen.


Debatt:

«Tromsø har ikke landets dårligste luftkvalitet. Men vi har kanskje landets slueste politikere?»

Vet disse unge idealistene i kommunestyret hvilket ansvar de tar på seg ved å forsøke å dreie transportinfrastrukturen over i hasardiøs retning, spør Ove Høgtun i sitt innlegg.


Og til alle dere som sier nei til piggdekkgebyr, kom med forslag som løser problemet. I det minste bør man komme med alternative forslag til budsjett som sannsynliggjør at vi har de midlene som trengs for å sikre trygg luft for alle.

Men fram til nå har jeg verken sett forslag til inndekning av kostnadene eller forslag som faktisk gjør noe med problemet! Men det gjør man ikke, fordi ethvert forslag som monner er upopulært. Da er det bedre å lukke øynene (eller nesen siden det dreier seg om svevestøv) og fortsette med tut og kjør?