Debatt:

Piggdekkavgift, forurensning og slitasje

Selv begynte jeg for tre år siden, i mitt 67-ende år, å kjøre piggfritt. Jeg har ikke hatt problem en eneste dag!

Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB scanpix 

meninger

Jeg er ingen ekspert på luftforurensning, men lurer på om det ikke burde vært fareskilt i tunnelene i Tromsø på de verste dagene. Da kan det umulig være godt for helsa å kjøre der. Det er heller ikke behagelig å gå langs veiene i Tromsø utover senvinteren og våren og kjenne sand- og støvkorn knase mellom tennene, mens store SUV’er knatrer forbi.

Selv begynte jeg for tre år siden, i mitt 67-ende år, å kjøre piggfritt. Jeg har ikke hatt problem en eneste dag! Selv ikke i fjor da jeg gikk over fra å kjøre bil med firehjulsdrift til for det meste en forhjulsdrevet elbil. Hjemveien fra jobb går opp Røstbakken og videre opp til 100 meters høyde. Selv om jeg ofte går, foretrekker min stivbeinte kropp biltransport fremfor apostlenes hester på de glatteste dagene.

Realiteten er jo uansett at mesteparten av vinteren kjører man på bar asfalt i Tromsø. Ingen har hittil heller kalt meg lusekjører, av en eller annen grunn. Men man må så klart avpasse kjøringa til forholdene.

Jeg har ofte lurt på om det har vært forsket på hvor mange ulykker de djupe hjulsporene i veien har forårsaket. Ofte er de laget av piggdekk. Utvilsomt må de være trafikkfarlig. At piggdekkene betyr økte kostnader til asfaltering og renhold, kan det ikke herske noen tvil om.

Er det rimelig at denne ulempen skal påføres samfunnet kostnadsfritt når piggfrie dekk er blitt så gode som de er nå? Motor hadde i høst en test der piggfrie dekk fikk 88 poeng mens det beste piggdekket fikk 89. Man må ha en svært krevende kjørestil for å høste fordel av det ene poenget.