Debatt:

«Vi må få en kulturendring i kommunen, der tillit går foran rapportering»

Vi har utviklet offentlig sektor i feil retning, der det eneste fokuset er økonomi, i stedet for å stille spørsmål om hvordan vi skal kunne gi bedre og best mulig velferd til innbyggerne, skriver lederen av Fagforbundet Tromsø kommune, Erik J. Jørgensen.

Leder i Fagforbundet i Tromsø kommune, Erik J. Jørgensen, etterlyser endringer innen offentlig sektor.   Foto: Lars Marius Matre / iTromso

meninger

11. og 12. desember var årets siste kommunestyremøte. Året kunne vel ikke bli avsluttet på en verre måte. Den dårlige kommuneøkonomien ga beslutningstakerne bind for øyene, og kuttene kom i vilden sky som lyn fra klar himmel. År etter år kommer samme frasene om at det må kuttes og at det er en alvorlig økonomisk situasjon. Ikke misforstå, alvorlighetsgraden er reell og kritisk i kommunen vår, men problemet er at ingen tar den alvorlige situasjonen på alvor.

Arbeidslivet i Norge har vært og er i stadig omstilling. Når noen byråkrater eller politikere snakker om at vi nå skal omstille og effektivisere. rister generelt arbeidsfolk på hodet og tenker med seg selv: «De aner ikke hva de snakker om. Vi har ikke gjort annet enn å omstille oss siden vi begynte i arbeidslivet».

Vi blir presentert «smarte» og «nye» løsninger med fine fargerike grafer og statistikker i en Powerpoint-presentasjon og rapporter. Sannheten er at Powerpoint-presentasjonene og rapportene er virkelighetsfjerne skrivebordsteorier, som ikke er annet enn ideologisk høyreradikal markedstenkning med fint innpakningspapir, New Public Management.

New Public Management er markedsinspirerte styringsprinsipper som kun har medført økt byråkrati, detaljstyring, et rapporteringsvelde og mindre tillit til og mistenkeliggjøring av dem som utfører jobben. Vi har utviklet offentlig sektor i feil retning, der det eneste fokuset er økonomi, i stedet for å stille spørsmålet om hvordan vi skal kunne gi bedre og best mulig velferd til innbyggerne.

I møte etter møte, år etter år, diskuteres det på «øverste nivå» i kommunen om hvordan vi skal få ned sykefraværet. Det som ledelsen i kommunen, politisk og administrativ, ikke ønsker å ta innover seg, er at sykefraværet er høyt av den enkle grunnen at folk er slitne, oppgitte og har mistet motivasjonen, når de ikke engang har fått startet på innsparingstiltakene før det pålegges nye. Det er galskap det som skjer, og det kommer ikke til å bli bedre med mindre man begynner å tenke nytt og snu skuta.

Strengt tatt trenger vi ikke å tenke nytt, for verktøyene har vi. Det handler bare om å ta dem ut fra festtaler og skrytetaler og sette det inn i reell politikk, trepartssamarbeidet. Politikerne og administrasjonen må lytte mer til de ansatte, og nei, det betyr ikke å sende ut et avkrysningsskjema. Det handler om å dra ut, møte folk, og lytte til dem. Når ansatte sier det er lav bemanning, må ledelsen ta det på alvor og gjøre noe med det. Vi må ha en holdnings- og kulturendring i kommunen, der tillit går foran rapportering. Og like viktig: Vi må kaste ut den mørkeblå regjeringen i 2021, og få inn politikere som ønsker å satse på kommunene. Så fikk jeg sagt det.

Politisk ledelse, administrasjonen og tillitsvalgtsapparatet må nå sette seg ned i lag og jobbe for å etablere en tillitskultur i alle nivå i kommunen, basert på Tromsø kommunes verdier respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit og med det skape et reelt trepartssamarbeid.