Debatt:

Sjømatnasjonens skam

Det som har kommet fram, er en skam. Det er ikke sjømatnasjonen Norge verdig, mener Cecilie Myrseth som er fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

fiskeripolitisk talsperson: Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth. Foto: Ronald Johansen 

meninger

Arbeiderpartiet vil ha et mer rettferdig Norge. Da skal folk ha gode arbeidsvilkår og ei lønn å leve av. Selvsagt skal dette gjelde også for hverdagssliterne i fiskeindustrien.


Nesvik åpen for å endre regelverket etter kongekrabbeavsløring

For å få bukt med ulovlig kongekrabbeomsetning er fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) åpen for å endre regelverket.


Nå er graverende tilstander avslørt. I Nordland har Arbeidslivskriminalitetssenteret avdekket menneskehandel og alvorlig arbeidskriminalitet. Det som har kommet fram, er en skam. Det er ikke sjømatnasjonen Norge verdig.


Arbeidstilsynet omorganiserer: – Vi har ingen planer om å redusere antall kontor i Nord-Norge

Arbeidstilsynet går fra syv regioner til fire områder: Nord, Vest, Sør og Øst.


Nå må det ryddes opp. Både næringen, fagbevegelsen og regjeringen må ta ansvar.

Ap har derfor bedt regjeringen komme med en konkret tiltakspakke for seriøs fiskeindustri. Aktiv bruk av Arbeidstilsynet og arbeidslivskriminalitetssentre, samt strengere sanksjoner ved lovbrudd, må være del av pakken.


Debatt:

«Jeg hører hva statsråden sier, men ser hva han gjør»

Vi har en regjering som snakker mye om å satse på havet, og på havnæringene. De forteller om betydningen av levende lokalsamfunn langs kysten. Og de uttaler at de vil legge til rette for økt produksjon og verdiskaping langs kysten.


Det handler om at useriøse aktører ikke skal få konkurransefordel, om respekt for utenlandske arbeidere og ikke minst: at fiskeindustrien skal være en god arbeidsplass for norske kvinner og menn. Da må norsk standard gjelde på norske arbeidsplasser, ferdig snakka.

Ingen skal måtte godta dårligere vilkår, fordi det står utlendinger klare til å gjøre det. Det kalles sosial dumping, noe arbeiderbevegelsen alltid har kjempet mot ved hjelp av fagorganisering og politikk.


Tromsømann (55) må i fengsel etter å ha ulovlig solgt kongekrabber verdt 3,5 mill.

Fikk betydelig strafferabatt, men ville ikke navngi andre aktører i nettverket.


Arbeiderpartiet er enig med folkeflertallet i at EØS-avtalen må beholdes, vi tuller ikke med den i disse Brexit-tider.

Den styrker lokalsamfunn og arbeidsplasser over hele landet, ikke minst i sjømatnæringen. Presset på lønns- og arbeidsvilkår i en del bransjer, er samtidig den største utfordringen.


Nesvik vil stramme inn turistfisket

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å stramme inn på hvem som kan ta med fisk ut av landet.


Svaret er bruk av kraftfulle, politiske verktøy. Da trengs en regjering med engasjement og vilje til å rydde opp, noe vi dessverre ikke har for tida. Høyreregjeringens årlige kutt i bevilgningene til Arbeidstilsynet, gitt utfordringene i norsk arbeidsliv, sier sitt.

Vår ambisjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Det skal vi være som nettopp Norge: et land der arbeidsfolk, samme hva de heter til fornavn, har gode lønns- og arbeidsvilkår.