Debatt:

Tromsø trenger en byvekstavtale

Det må være norgesrekord i etterslep på veiinvesteringer, mener Venstres Morten Skandfer om status for veinettet i Tromsø.

vil ha avtale: Morten Skandfer (V) vil ha byvekstavtale for Tromsø. Arkivfoto: Tor Farstad 

meninger

Tromsø har vokst i innbyggertall med 25 prosent på like mange år, men det er ikke bygd noe vesentlig mer vei i den perioden. Heller ikke mye kollektivfelt eller sykkelveier.

Det må være norgesrekord i etterslep på veiinvesteringer. Drivstoffavgiften har tjent oss godt i mange år, med betydelige statlige bidrag, men ordningen utløser ikke lenger bidrag fra staten til trafikktiltak.


Nei til bompenger sier ja til dobling av drivstoffavgift

Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) mener det er helt uaktuelt å kreve mer penger fra bilistene. Tor Egil Sandnes (Nei til bompenger) er imidlertid positiv og håper det kan føre til at man dropper bompenger.


Heldigvis får byens kollektivtrafikk 65 mill. i støtte gjennom belønningsordningen, dvs. støtten er avhengig av økning i kollektivbruken. Uten økning kuttes støtten.

For å komme videre må det investeres betydelig i kollektivfelt, terminaler og materiell. I motsetning til alle andre større byer i Norge har Tromsø bare bussen å spille på for å nå målet. De andre har også minimum jernbane.


Økt arbeid i tunnelene fram til 2025:

Vegvesenet oppfordrer flere tromsøværinger til å velge buss: – Det vil bli problemer i rushtida

Tunnelarbeid vil påvirke dagtrafikken i Tromsø de neste seks åra.


Det gjør det relativt sett vanskeligere for Tromsø å oppfylle kriteriene i belønningsordningen. Og den kan også ryke.

Med dagens finansiering vil etterslepet på trafikktiltak øke. Det er et alvorlig problem for byens funksjon i dag og i fremtiden. Næringslivet taper tid og penger på dagens situasjon og byen er norgesmester i svevestøv.

Imens har Bodø og Harstad bygget veier, tunneler, gang – og sykkelveier, men bompengefinansierte bypakker.


Søker om tre nye år med belønningsmidler til kollektivsatsing

En byvekstavtale med staten er utsatt på ubestemt tid og i mellomtiden overfører staten 65 millioner i året til byområdet. Innen årets slutt skal det søkes om belønningsavtale for 2020–2023.


Tromsø trenger en byvekstavtale. Nå er denne i fare, etter statsråd Dales brev 2.1. der nye (og til dels ukjente) premisser skaper stor usikkerhet om veien videre. Nå må Tromsø samles politisk i et bredt flertall som krever oppstart av forhandlingene for byvekstavtale, slik vi har vært klare for i flere år.

Venstre har støttet byvekstavtale for Tromsø hele veien, av hensyn til miljø, klima, trafikksikkerhet og næringslivet. Andre har vinglet eller kjempet mot. Byvekstavtale er det neste store løftet som byen må ha på plass!


Veiprising kan koste opptil 25 ganger mer i byene enn i distriktene: – Hver trafikant må betale for de plager de påfører andre

GPS-veiprising diskuteres som en erstatning for bompenger også i Tromsø. Forsker ved TØI mener det kan bli stor prisforskjell mellom by og distrikt.


Venstre i Tromsø jobber opp mot Stortinget og Regjeringen for å få forståelse for byens trafikksituasjon, behov og nødvendige tiltak.

Tromsø havnet i dette uføret som gissel for bompengeopprøret i et nærsynt valgår.


Kommentar:

Tiden er inne for et bilfritt Tromsø sentrum

Vi kan pusse opp, renovere og oppgradere så mye vi bare vil i sentrum. Men det viktigste grepet vi kan ta for å skape en trivelig og god bykjerne er å sette folk i sentrum – ikke biler.


Jeg er enig med Nordlys’ kommentator at per i dag «har vi bare strøsand å bruke for å øke trafikksikkerheten». Så fattige er vi uten en byvekstavtale!

Så; til kamp for en byvekstavtale som kan gi byen det løftet som trengs for å møte fremtiden!


Tror sundbåter kan bli virkelighet etter milliondryss i statsbudsjettet

Regjeringen bevilger millioner til å utvikle lav- og nullutslippsløsninger for fylkenes hurtigbåttrafikk. Morten Skandfer (V) mener det lover godt for visjonen om å få miljøvennlige båter som alternativ til buss i Tromsø.