Debatt

Byvekstavtalen og mulighetene som forsvant

Mens politikerne i Bodø og Harstad kjente sin besøkelsestid, og allerede i 2010 vedtok å innføre bompenger, stemte for eksempel Høyre og Rødt mot i Tromsø bystyre. I denne populistøvelsen utgjorde Rødt tungen på vektskålen.

Arkivfoto: Tom Benjaminsen 

meninger

Allerede under valgkampen i 2011 skjønte man hvor det bar hen, da særlig SV snakket om at det var satset altfor mye på veibygging. Spesifikt ble bygging av firefeltsveier i Bodø og Ålesund nevnt. Dette lovde dårlig for veiutbyggingen i Nord-Norges hovedstad, hvor det hadde vært stillstand i mange år (og fortsatt er det).


Nå starter arbeidet med å revidere alle veiprosjektene i bypakken

Regjeringens nye føringer for en avtale med staten om en byvekstavtale gjør at Tenk Tromsø-prosjektgruppen må gå gjennom hele porteføljen av veiprosjekter på nytt.


Men selv om politikerne her i byen var svært lite forutseende i 2010, kunne vi hentet oss inn igjen gjennom en byvekstavtale, hvor det i tillegg til nødvendig satsning på kollektivtrafikk og fasiliteter for gående og syklende, også ville ligge inne viktige veiprosjekter. Først av alt burde man fått på plass en byvekstavtale - så kunne man gjort prioriteringer innen de prosjektene Tenk Tromsø senere la frem.


Debatt:

«Tromsø havnet i dette uføret som gissel for bompengeopprøret»

Det må være norgesrekord i etterslep på veiinvesteringer, mener Venstres Morten Skandfer om status for veinettet i Tromsø.


Lars Echroll.  Foto: Ronald JohansenNå blir Tromsø, som Venstres Morten Skandfer helt riktig har påpekt, gjort til gissel i det såkalte bompengeforliket i Regjeringen. Det, pluss interne stridigheter i Fremskrittspartiet (hvis navn jeg stadig oftere oppfatter som direkte ironisk), gjør at Tromsø ofres i dette kyniske spillet. I en så knøttliten by som Tromsø, langt oppe i gokk, kan det nå ikke være store behov for investeringer på veisektoren, vet vi omkvedet er.


Frustrert over brevet fra Jon Georg Dale (Frp): – Vi blir vingeklippet

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har sendt et brev til kommunen med nye føringer for byvekstavtalen. Det skaper forvirring og frustrasjon hos politikerne.


Mange av Tromsøs politikere (og de kommer neimen ikke bare fra Frp!) er svært flinke til å snakke ned egen by. Det må sies å være dumt i potens når man argumenterer med at vi ikke har noen behov i Tromsø, at «veian e go' nok», «det e'kje køe i Tromsø» osv. osv.

Sånne utsagn kan man være trygg på at de bevilgende myndigheter noterer seg bak øret når de skal gjøre prioriteringer innen stramme samferdselsbudsjetter - og hvor byer hvor man har større næringsvett enn oss albuer seg frem.


Nei til bompenger sier ja til dobling av drivstoffavgift

Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) mener det er helt uaktuelt å kreve mer penger fra bilistene. Tor Egil Sandnes (Nei til bompenger) er imidlertid positiv og håper det kan føre til at man dropper bompenger.


Dårlig infrastruktur er et elendig utgangspunkt i en tid hvor konkurransen mellom byene (også innad i Nord-Norge) blir skarpere og skarpere. Samtidig må det være klart at de småpengene Tromsø får til samferdselssektoren (foruten nærmest symbolske «belønningsmidler» til kollektivtrafikken) ikke vil rekke til mer enn noen få meter med gang- og sykkelstier, noen innsnevringer her og et par fartshumper der.


Økt arbeid i tunnelene fram til 2025:

Vegvesenet oppfordrer flere tromsøværinger til å velge buss: – Det vil bli problemer i rushtida

Tunnelarbeid vil påvirke dagtrafikken i Tromsø de neste seks åra.


Jeg vet ikke om noen annen by i Norge hvor det fins politikere som med viten og vilje, og med hele sin sjel, motarbeider sin egen by så intenst som de kan.

De mest fanatiske MDG-erne ser nok innerst inne på bompengemotstanderne i Tromsø som sine nyttige idioter. Fordi de er en garanti for at det i Tromsø ikke vil bli bygget en meter med vei.