Debatt:

Brannberedskap i distriktene

Tromsø kommune er svær i utstrekning med lange avstander og mye distrikt. Noen steder med veldig dårlig og tidvis ingen fremkommelighet.

Tone Marie Myklevoll (Ap).  Foto: Frank Lande

meninger

Administrasjonen har lagt frem en rapport for kommunestyret som viser at tilstanden på en rekke branndepoter i distriktene er i dårlig forfatning.

I fjorårets siste kommunestyremøte klarte vi i samarbeidspartiene å finne rom, i en meget krevende økonomiplan, for å øremerke noen midler til oppgradering av branndepoter i distriktene i Tromsø. Vi har lagt inn totalt 600.000 kroner til nytt utstyr og 400.000 kroner til investeringer (over henholdsvis tre og to år).

For disse midlene kan man for eksempel kjøpe containere til å ha utstyret i, man kan kjøpe brannpumper, slanger, verktøy og annet utstyr. Man kan nok aldri få like god responstid og brannberedskap i vårt store og mangslungne distrikt som det er når man bor nært hovedstasjonen i Tromsø sentrum, og ifølge lovgivningen er det heller ingen krav til egen beredskap utenfor et tettsted.

Men for oss er det viktig at de som bor i distriktene også kan føle seg trygge. Da er det en forutsetning at de har utstyr for å for eksempel kunne starte slukking og kanskje klare å forhindre spredning av brann, i påvente av at vårt dyktige brannvesen kommer seg til stedet. Vi anser derfor velfungerende branndepoter som svært viktig for å håndtere sårbarhet og risiko, og at man kan leve gode og trygge liv i hele kommunen.

Selv om depotene er i dårlig stand, er den positive siden at det ikke skal så mye til for å få en langt bedre situasjon. Med våre øremerkede midler kan Tromsø Brann og redning nå gå i gang med umiddelbar oppgradering av depoter.

Hva som trengs og hvor det trengs er det fagfolkene som er best egnet til å beslutte. Jeg er glad for at vi nå er i gang med denne viktige opprustninga, til det beste for hele Tromsø kommune.