Debatt:

Et skjebneår for Nord-Norgebanen

2020 er året da Prologstasjon 1 i Kirkeparken på Setermoen kan markere sin 10-årsdag.
meninger

Kunstnerparet Ina Gravem Johansen og Dan Gschib fikk anlagt den med en banestubb og en ventebenk i samarbeid med daværende ordfører, Oddvar Bjørnsen, og Forsvaret.

Stedsvalget for en slik symbolsk jernbanestasjon er perfekt, siden Bardu kommune allerede i 1912 vedtok enstemmig “å henstille til Tromsø amtsting å fatte beslutning om å inngå til statsmyndighetene med andragende om å få undersøkt og beregnet en eventuell jernbanelinje for Tromsø amt principalt Narvik – Tromsø, subsidiært Narvik – Finsnes med sidelinje til Salangen.”

Kraftig inspirert av Prologstasjonen på Setermoen blei Prologstasjon 2 åpna på Olsborg året etter – med velsignelse av kunstnerparet. De så helst at en ny prologstasjon kunne åpnes årlig fram til arbeidet med Nord-Norgebanen (NNB) blei igangsatt.

I tiåret vi nettopp har lagt bak oss, har folkekravet om NNB flamma opp igjen. Og både regionalt og på fylkesnivå støttes nå kravet her nord politisk. Som kjent for de fleste, blei en ny utredning av NNB presentert i fjor sommer, men med nedslående konklusjon: Ikke samfunnsøkonomisk lønnsom. Heldigvis har usikkerhetsanalyser og mange høringsuttalelser pekt på skeivheter og mangler i denne 2019-utredningen.

Til neste år skal Stortinget ta stilling til om NNB skal inn i ny periode av Nasjonal Transportplan (2022-2033).

Derfor er 2020 året da folkelig engasjement på ny må aktiveres – eksempelvis med nye små prolog-stasjoner både her og der:

• Eventuelt på Evenes som i Landsplan for 1921 var utpekt som havneanløp for jernbaneferge fra Korsnes – da kryssing av Tysfjorden var problematisk for hundre år siden.

• Eller i Nordkjosbotn, som av stortingsmenn allerede i 1923 blei utpekt som fremtidig “krysningsstation” for bane til Tromsø og videre nordøstover.

• Eller i Alta med planlagt stasjon i Bossekop under stikningsarbeidet av traseen helt fram til Kirkenes i perioden 1923–26.

Dessuten fins det mange andre alternative plasseringer for slike små “ladestasjoner” for vilje, pågangsmot og utholdenhet.

Til tross for et hundre års langt påtrykk for jernbane i nord, er ingen nye jernbanespor bygd nord for Fauske.

Ei landverts reise rundt årsskiftet nylig blei reine studieturen i manglende likeverdige transporttilbud i dette landet. Etter en 10-timers busstur på sporete slapseføre fra Midt-Troms til Fauske (mot beregna togtid cirka 2 timer) rakk bussen likevel natt-toget til Trondheim. I sovekupeen sto vannflasker fra VY med etikett-teksten: “Rent vann. Til en grønn reise.” Jo takk, vi veit at både dieselbusser og dieseltog tross alt er grønnere enn fly.

På Dovrebanen hadde VY neste gladmelding: “Å reise miljøvennlig skal være enkelt.” Perrongene på Oslo Sentralstasjon var pryda med håpefulle reklameplakater: “På skinner inn i ei grønn fremtid.”

På heimtur med Nordlandsbanen var nøkkelkortet til sovekupeen min ganske gjenstridig. Godt råd fra en hjelpsom konduktør: “Du får rikle litt og spenne litt i døra. Mekanikken er litt slitt. Du veit vi ruller med gammelt materiell her.” Siste etappe foregikk langs den velkjente E6–i stappfull buss, og denne gangen med avstengt toalett. Det var tett allerede fra avgang i Bodø.

Nei da, vi verken surker eller klager i 2020. Vi stiller tvert imot et uavviselig krav om at Nord-Norgebanen skal bygges i vårres tid!

Heldigvis har kravet nådd fram til Stortinget. 28. januar fremmer Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp) et felles forslag der de ber Stortinget å instruere Regjeringen om å starte realisering av Nord-Norgebanen.

Og skulle det være noen der som syns det er greit med fortsatt synkende folketall i nord, og som dermed stemmer NEI til bygging av Nord-Norgebanen, så har de et drøyt år på seg til å endre mening innen neste stortingsvalg.