Debatt:

Derfor er det galskap å legge skytebanen til Breivikeidet

Nyheten angående skytebane på Breivikeidet er både komisk og trist. Har virkelig ikke politikerne (skytebaneutvalget), satt seg inn i saken?
meninger

Skal virkelig politikerne i Tromsø få ødelegge en av Norges beste sjørøye-elver, og ei lakseelv det tas storlaks i hvert eneste år, i tillegg til flere sideelver med flott fiske i?


Nå har skytebaneutvalget bestemt seg

Skytebaneutvalget mener en ny skytebane bør etableres på Langmoen på Breivikeidet.


Elva er til og med vernet i verneplan for vassdrag. Tanken om å anlegge skytebane på Langmoen på Breivikeidet, er etter min mening hinsides all fornuft.

Området som skytebanen planlegges på er et område med leire i grunnen, noe som gjelder for hele området.

Skytebanen planlegges litt ovenfor elva på Breivikeidet. I sin tid ble Simavika-alternativet på Ringvassøya forkaste på grunn av en drikkevannskilde 800 meter oppstrøms fra skytebanen.


Politikerne vil kjøpe skytebanen fra Forsvarsbygg, men ikke forplikte seg til å selge den videre til skytterlaget

Formannskapet vil melde sin interesse for å kjøpe eiendommen i Kjoselvdalen, men vil vente på anbefalingen fra skytebaneutvalget før de bestemmer hvem som skal få kjøpe den.


På Langmoen er det flere gode sideelver med bra fiske av ørret og røye. Jeg gleder meg til å se NINAs (Norsk institutt for naturforskning) og SNOs (Statens naturoppsyn) sine innlegg angående en skytebane i dette området.