Debatt:

«Kommunikasjonen har blitt feil ettersom det ikke ble presisert at sykehjemmet blir stengt for å pusses opp»

Slik svarer ordføreren og leder av helse- og velferdsutvalget Gunhild Johansen (SV) på kritikken mot dem i forbindelse med Kvaløysletta sykehjem.

INFORMERTE: Utvalgsleder Gunhild Johansen, ordfører Gunnar Wilhelmsen og avdelingsdirektør Margrethe Kristiansen møtte pressen, ansatte og pårørende på Kvaløysletta sykehjem lørdag.  Foto: Håkon Steinmo

meninger

Vi ble møtt av mange engasjerte innbyggere da vi lørdag besøkte Kvaløysletta sykehjem for å fortelle pressa om planene vi har for midlertidig stengning og restaurering av sykehjemmet.


Kritikken haglet mot Tromsø kommune under pressekonferansen

Politikere og administrasjon ble møtt med hånlatter og sterk kritikk da de skulle informere om stengingen av Kvaløysletta sykehjem.


Det er helt klart et stort informasjonsbehov, og det skal vi ta på største alvor. Det er også viktig med god involvering av alle ansatte og pårørende gjennom hele prosessen.


Fakkeltog i protest mot stenging av Kvaløysletta sykehjem

Med brennende fakler og folkerop hadde en stor mengde kvaløyværinger samlet seg i protest mot den planlagte stengingen av Kvaløysletta sykehjem.


Kvaløysletta sykehjem er kommunens eldste. Det ble tatt i bruk i 1981 og bygningsmassen oppfyller ikke de krav som stilles til et moderne sykehjem i dag. Det fysiske arbeidsmiljøet er ikke forsvarlig, noe som gjenspeiles i et til tider urovekkende høyt sykefravær.

Det er laget en tilstandsrapport som beskriver dårlig luftkvalitet, råte i veggene, nedslitte rom og trange bad som hindrer bruk av tekniske hjelpemidler som kunne lette arbeidet til de ansatte. Forfallet beskrives som akselererende på enkelte bygningsdeler og at de bør skiftes ut. Dette er ikke noe vi er stolt av å tilby våre innbyggere.


Må spare 140 millioner kroner – vil stenge Kvaløysletta sykehjem

Mens pengene renner ut i døgnbøter til UNN, foreslår kommuneadministrasjonen nå å stenge Kvaløysletta sykehjem fra sommeren av.


Til tross for at bygningen er nedslitt og dårlig vedlikeholdt, er Kvaløysletta sykehjem faglig sett et meget veldrevet sykehjem der beboerne blir godt ivaretatt, de pårørende er fornøyde og de ansatte trives.

Vi vil berømme innsatsen som gjøres under de svært utfordrende forholdene. Flere aktiviteter er ønsket velkommen inn i hjemmet ut over den vanlige driften. På mange måter er sykehjemmet blitt et bydelssenter for innbyggerne på Kvaløysletta. Det er ikke rart at mange slåss for at det skal bevares!


Tillitsvalgt fortviler stengeplaner av Kvaløysletta sykehjem:

– Horribelt og urealistisk

Hovedtillitsvalgt Ingrid Lettrem Olsen i Fagforbundet mener administrasjonens forslag om å stenge sykehjemmet ikke lar seg gjennomføre.


Og det skal bevares. Men oppgraderingsbehovet akutt. Det er nå bestemt at sykehjemmet skal stenges midlertidig for å oppgraderes til dagens krav. I løpet av første halvår vil inntak stoppes og beboerne overføres til andre sykehjem.

Ingen beboere skal miste sykehjemsplassen sin. Vi er fullstendig klar over at det ikke er ideelt å flytte syke mennesker, men det ville også bli en stor belastning å bo på en byggeplass over lang tid.


Pårørende aksepterer ikke stenging av Kvaløysletta sykehjem, og retter skarp kritikk: – Et overgrep

Pårørende stiller seg fullstendig uforstående til planer om å stenge Kvaløysletta sykehjem, og mener beboerne vil bli utsatt for enorme påkjenninger.


En arbeidsgruppe bestående av seksjonsleder, lederne av sykehjemmene og de hovedtillitsvalgte anbefalte like før jul å stenge ned hele sykehjemmet i løpet av 2020.

Kommunikasjonen har blitt feil ettersom det ikke ble presisert at sykehjemmet blir stengt for å pusses opp. Et nytt Kvaløysletta Bo- og velferdssenter, med sykehjem og omsorgsboliger, ligger inne i kommunens prioriteringsplan for helse- og omsorgsbygg.


Debatten om Kvaløysletta sykehjem:

Fastlege ut mot planene: «Det blir helt meningsløst å fjerne nødvendige plasser»

Det å bli alvorlig syk og svekket med stort hjelpebehov i Tromsø kommune i dag er et sjansespill, skriver fastlegen i dette debattinnlegget.


Vi blir stadig flere eldre som lever lengre, og behovet for helse- og omsorgsboliger øker år for år. Tromsø kommune har i utgangspunktet stor mangel på omsorgsboliger, både for eldre og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Det er en av årsakene til at presset på Helsehuset og kommunens 380 sykehjemsplasser er veldig stort.


Stilte ikke til intervju om Kvaløysletta:

Mens ledelsen på sykehjemmet fortviler, nektet styrende politikere å stille til intervju

Politisk ledelse i kommunen trakk seg fredag fra intervjuavtaler om fremtiden til Kvaløysletta sykehjem. Nå varsler de pressekonferanse lørdag.


Ingen må være i tvil om at vi politikere har innbyggernes beste for øye i alt vi gjør. Noen ganger må vi ta upopulære avgjørelser for å få til noe som er enda bedre. Den faglige vurderingen som er gjort sammen med de tillitsvalgte i denne saken, er vi enige i.

Vi skjønner at mange føler at det er vanskelig å forholde seg til en midlertidig stengning. Men vi lover at det som kommer, vil bli mye bedre enn det vi har i dag.